Realizowane projekty

Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych

 

 

 

 

Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego

 

 

 

Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki

 

 

 

Wspólne przebywanie wzmacnia zaufanie w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 2014- 2016

 

 

Scalenia gruntów – obiekt „Ostrówek”

 

 

BON NA SZKOLENIE

 

 

 

KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI

 

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W BUDYNKACH SZKOLNYCH POWIATU SOKÓLSKIEGO

 

 

 

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

 

 

 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEJ W POWIECIE SOKÓLSKIM

 

 

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ POPRZEZ DOSTOSOWANIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOKÓŁCE PRZEDSZKOLE SPECJALNE W SOKÓŁCE DO POTRZEB DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI