Zarząd Powiatu Sokólskiego

Organem wykonawczym powiatu jest Zarząd. To Zarząd przygotowuje projekty uchwał rady i wykonuje je, gospodaruje mieniem powiatu, wykonuje budżet, zatrudnia i zwalnia kierowników powiatowych służb, inspekcji i innych jednostek organizacyjnych powiatu. W skład Zarządu wchodzą:

Starosta Sokólski Piotr Rećko

Piotr Rećko – Starosta Sokólski tel. 85 711 08 76,
interesantów przyjmuje
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00
Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.)

Wicestarosta Sokolski Jezry Białomyzy

Jerzy Białomyzy – Wicestarosta

Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Alicja Rysiejko

Alicja Rysiejko – Członek Zarządu tel. 85 711 08 76,
interesantów w Dąbrowie Białostockiej
przyjmuje we wtorki od 8:00 do 16:00
[tel. 85 712 11 03]

Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Kazimierz Łabieniec

Kazimierz Łabieniec – Członek Zarządu

Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Krzysztof Szczebiot

Krzysztof Szczebiot – Członek Zarządu tel. 85 711 08 76,