Najpiękniejsze ogrody na skraju Puszczy Knyszyńskiej

We wrześniu informowaliśmy Państwa o rozstrzygnięciu konkursu „Mój ogród – przyjazny i tradycyjny”, które odbyło się w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Przyjaciół PKPK „Wielki Las”, a finansował go Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Choć Puszcza Knyszyńska to rozległy teren, dwa pierwsze miejsca w konkursie zdobyli mieszkańcy naszego powiatu. I …

Najpiękniejsze ogrody na skraju Puszczy Knyszyńskiej Czytaj więcej »

Nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko, Wicestarostę Jerzego Białomyzego oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej Iwonę Iwańczuk zawarł umowę z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Marka Olbrysia i Członka Zarządu Marka Malinowskiego. Umowa dotyczy dofinansowania Projektu pt.: „Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach Regionalnego Programu …

Nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej Czytaj więcej »

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 20 października 2020r., Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2033, zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020, nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Sokółce, ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na …

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego Czytaj więcej »

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Zarząd Powiatu Sokólskiego w dniu 20 października 2020 r. podjął Uchwałę nr  442/2020 w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 20 października 2020 r. do dnia 10 listopada 2020 r. Wzór formularza zgłaszania …

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” Czytaj więcej »

IV edycja Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Z przyjemnością informujemy, iż Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Wicestarostę Jerzego Białomyzego pozyskał środki finansowe z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację IV edycji Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. W ramach zawartej umowy otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 19 008,00 zł z przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu umundurowania dla 18 uczniów klasymundurowej Liceum …

IV edycja Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Czytaj więcej »

Podsumowanie XXVIII Konkursu na tkaninę dwuosnowową – Janów 2020

We wtorek, 20 października , w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie, odbyło się podsumowanie XXVIII Konkursu na  na tkaninę dwuosnowową Janów 2020. Tematem tegorocznej edycji było „Drzewo życia”. Konkurs jest organizowany przez GOKSiT w Janowie cyklicznie od 1993 r. i jest to najstarszy etnograficzny konkurs na Podlasiu. Jego celem jest przede wszystkim podtrzymywanie regionalnej tradycji …

Podsumowanie XXVIII Konkursu na tkaninę dwuosnowową – Janów 2020 Czytaj więcej »

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top