✍️119 osób zgłosiło się w minionym roku do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sokółce✍️

Podjęcia interwencji, w postaci wystąpień Rzecznika, wymagało 20 spraw. Kilka z nich to kontynuacja tych niezakończonych w 2021 roku. Dwie skierowane zostały na drogę sądową, dwie wymagają wyjaśnień ze strony organów ścigania, trzy natomiast przekazane zostały Rzecznikowi Finansowemu w Warszawie.

– Najczęstszymi problemami zgłaszanymi przez konsumentów były umowy z zakresu usług telekomunikacyjnych, energetycznych, a także związanych z modną dziś fotowoltaiką. Dotyczyły one głównie wprowadzenia w błąd konsumentów przez przedstawicieli firm zawierającymi z nimi umowy w sprawie podmiotu, z którym umowa jest zawierana (zapewniano, że zostaje ona zawarta z tym samym przedsiębiorcą, a w rzeczywistości dochodziło do zmiany). Dużą część spraw stanowiły także różnego rodzaju reklamacje towarów, m.in. obuwia, sprzętu elektronicznego, sprzętu gospodarstwa domowego itd. – poinformował Marcin Orciuch, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce.

Zaznaczył, że aby uniknąć przykrych sytuacji i strat finansowych, konsumenci przede wszystkim powinni wystrzegać się podpisywania wszelkiego rodzaju umów, co do których mają jakiekolwiek wątpliwości.

– Dla własnego bezpieczeństwa warto najpierw szczegółowo zapoznać się z warunkami umów oraz sprawdzić rzetelność firmy. Tu pomocą służą m.in.: Centrum Informacji Konsumenckiej przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów, Federacja Konsumentów, bezpłatna infolinia 800 889 866. Porady są udzielane także drogą elektroniczną, pod adresem porady@dlakonsumentow.pl. – dodał rzecznik.

Pamiętać należy, że w przypadku zawarcia umów (również zakupu towarów) przez Internet lub poza lokalem przedsiębiorcy przysługuje konsumentom 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny.

Istnieje oczywiście możliwość dochodzenia swoich praw w sytuacji, gdy towar/usługa okażą się wadliwe. Ważne jest, aby podczas transakcji pamiętać o kilku istotnych aspektach. Jednym z podstawowych dokumentów w przypadku towarów jest dowód zakupu (paragon, faktura, potwierdzenie przelewu, płatności kartą).

– Pierwszą decyzją w przypadku wystąpienia wady jest wybór podstawy złożenia reklamacji. Do wyboru mamy dwa reżimy odpowiedzialności: gwarancję – o ile została udzielona – oraz rękojmię, która przysługuje konsumentowi wprost z przepisów kodeksu cywilnego. Następnie należy prawidłowo określić swoje żądanie (naprawa, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń – o ile wada jest istotna). Odnosząc się zaś do wszelkiego rodzaju umów dotyczących świadczenia usług, należy szczegółowo zapoznać się z ich warunkami, które są podstawą do dochodzenia ewentualnych roszczeń. Nie jest to jednak warunek konieczny, ponieważ często zdarza się, że umowy zawierają tzw. klauzule abuzywne (niedozwolone), które należy natychmiast kwestionować – wyjaśnił Marcin Orciuch.

W przypadku, gdy konsument nie zgadza się z decyzją przedsiębiorcy, może zwrócić się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów z prośbą o pomoc w rozwiązaniu sprawy. Wówczas powinien przedstawić takie dokumenty jak: wniosek skierowany do Rzecznika z opisem stanu faktycznego sprawy (wraz z pełnomocnictwem, klauzulą RODO i oświadczeniem konsumenta do pobrania na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Sokółce), wskazać nazwę i adres przedsiębiorcy, załączyć dowód zakupu lub kopię umowy oraz innych ważnych dokumentów dotyczących konkretnej sprawy.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, pokój nr 75 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, tel. 85 711 08 53. Można się z nim skontaktować osobiście bądź pisemnie, także mailowo pod adresem rzecznik@sokolka-powiat.pl.

opr. Sylwia Matuk

fot. Maciej Białobłocki

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top