102. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią, tegoroczną – 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, obchodziliśmy w nieco innej formie niż dotąd.
Choć uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie – od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny celebrowanej w Kościele Kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, to wzięło w niej udział zdecydowanie mniej wiernych niż w poprzednich latach. Po nabożeństwie grono uczestników obchodów Święta Niepodległości złożyło kwiaty i zapaliło znicze w hołdzie żołnierzom z 1920 roku, których groby znajdują się na cmentarzu parafialnym w Sokółce. Tu Krzysztof Promiński wspominał: “Niedługo cieszyliśmy się wolnością, a zwłaszcza Sokólszczyzna. Cała Polska obchodzi uroczystość odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 r., a nam trzeba było czekać na niepodległość aż do kwietnia 1919 r. i tylko rok czasu cieszyliśmy się tą wolnością, bo przyszło się nam bić z wrogiem, który chciał wprowadzić rewolucję w całej Europie – z bolszewikami(…) Sokólski cmentarz kryje w sobie mogiły synów naszej ziemi, którzy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej(…) oddajmy im teraz cześć modląc się, w ich intencji…”. Dalszy ciąg uroczystości obchodzono pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sokółce. Starosta Sokólski Piotr Rećko, który z całą rodziną brał udział w obchodach 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, życzył wszystkim Sokółczanom: “ Żeby nasza Ojczyzna była zawsze niepodległa, żeby zawsze królowała w niej wolność, żebyśmy się wzajemnie szanowali i wspólnie rozwijali naszą Ojczyznę. Chcę podziękować wszystkim, którzy w tym roku uczestniczyli w tych skromnych uroczystościach, szczególnie na cmentarzu, gdzie modliliśmy się w intencji wszystkich poległych za Polskę. Dziekuję również księżom, zarówno prawosławnym jak i katolicki, którzy modlili się za naszą Ojczyznę. Dziękuję za obecność Pani Marszałek Wiesławie Burnos, Panu Senatorowi Mariuszowi Gromko, Panu Posłowi Mieczysławowi Baszko, wszystkim grupom rekonstrukcyjnym, młodzieży, która wspaniale prezentowała się w strojach piłsudczyków – za to, że kultywuje pamięć, ale też uczy się patriotyzmu, a to jest bardzo ważne. Wszystkiego najlepszego, niech żyje wolna, niepodległa Polska!”. “ Pięknie dzisiaj wyglądało to dzisiejsze, nasze wędrowanie po mszy świętej…” – mówiła Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos i kontynuowała: “… ale chciałam powiedzieć, że Święto Niepodległości zostało ustanowione w 1937 r. – po 7 latach, ustawą Krajowej Rady Narodowej, a 22 lipca 1945 r. zostało zniesione i trzeba nam było czekać aż 44 lata, żeby na skutek zmian systemowych w Polsce w 1989 r. to święto zostało przywrócone. Zgodzimy się na pewno wszyscy, że nie moglibyśmy uroczyście, czy tak jak dzisiaj, obchodzić tego święta gdyby nie zdecydowany sprzeciw polskich robotników na Wybrzeżu – pamiętny sierpień 1980 r. To właśnie Solidarności zawdzięczamy, że możemy spotykać się tutaj i od wielu lat świętować tą rocznicę. Oni wybrali drogę pokojową, walcząc o prawa człowieka i prawa narodu. Z naszej ziemi walczył o to ksiądz Jerzy Popiełuszko, który w 2010 r. został włączony w poczet błogosławionych. Zawsze się zastanawiałam, jaką siłę przekazu miał ten skromny ksiądz, że ówczesna władza posunęła się aż do zbrodni. Można powiedzieć, że jego życie było darem, śmierć – tragedią, a dziedzictwo, które pozostawił jest cudem. W dniu Święta Niepodległości w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego i całego Zarządu, wszystkim politykom i wszystkim osobom, które sprawują funkcje publiczne, chciałabym życzyć, aby dołożyły wszelkich starań, by Polska była gwarantem takich wartości jak: rodzina, obrona życia, wychowanie młodego społeczeństwa, respektowanie prawa do pracy i była wrażliwa na potrzeby zwykłego człowieka, a zwłaszcza człowieka słabego i biednego. Zakończę słowami Pana Krzysztofa Promińskiego, który powiedział – Sokólszczyzna pamięta i pamiętać będzie…”. Po przemówieniach złożono wieńce pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. “Zbliża się godzina 12… Zapraszamy wszystkich zebranych do odśpiewania hymnu państwowego. Zapraszamy również mieszkańców – otwórzmy okna, wyjdźmy na balkony, stańmy w drzwiach, zaprośmy sąsiadów i zaśpiewajmy wszyscy wspólnie hymn Polski.
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2020 roku list okolicznościowy przesłał Poseł RP Jarosław Zieliński.
“Szanowni Państwo, tegoroczne obchody Święta Niepodległości są inne niż w ostatnich latach. Wobec epidemii koronawirusa utrudnione jest przeżywanie wspólnej patriotycznej radości, która towarzyszy uroczystym rocznicowym zgromadzeniom. Nie powinno to jednak osłabiać siły naszego ducha i narodowej dumy z niepodległej Ojczyzny oraz zwalniać nas z odpowiedzialnej refleksji o Polsce i jej przyszłości. Towarzyszy nam historyczna świadomość, że niepodległość łatwo można stracić, ale trudno ją odzyskać. Nie mieliśmy własnego państwa przez długie 123 lata zaborów, a wymarzona wolność została okupiona walką i ofiarą pokoleń, przegranymi zrywami powstańczymi, emigracją, syberyjskimi zsyłkami. Symboliczny dzień 11 listopada 1918 roku nie zakończył walki o niepodległą Polskę. Dopiero zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, po Wiktorii Warszawskiej i Niemeńskiej, zapewniło niepodległy byt II Rzeczypospolitej. Niestety nie na długo. Czekała nas niemiecka i sowiecka agresja czasu II wojny światowej, a potem kilkudziesięcioletnie komunistyczne zniewolenie. Nikt tak dobrze jak Polacy nie zna goryczy niewoli i ceny wolności. Składamy dzisiaj hołd tym, którzy przez ponad ostatnie dwa stulecia walczyli „za najświętszą sprawę”. Dzięki „Solidarności” od 30 lat żyjemy znowu w suwerennym państwie i cieszymy się wolnością. Przyszłość Polski zależy od tego, czy potrafimy z niej korzystać w sposób odpowiedzialny. „Wolność wszakże – mówił Św. Jan Paweł II – może przerodzić się w swawolę, a swawola – jak wiemy również z naszych własnych dziejów – może omamić człowieka pozorem złotej wolności”. Wobec współczesnych zagrożeń – militarnych, cywilizacyjnych, aksjologicznych – może jeszcze bardziej niż kiedykolwiek nasza Ojczyzna potrzebuje solidarnych wysiłków i odważnej postawy w umacnianiu siły i sprawności państwa, jego suwerenności i bezpieczeństwa, tożsamości kulturowej, tradycji oraz wartości stanowiących fundament europejskiej cywilizacji, w trosce o rozwój Polski i jakość życia Polaków. „Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli – czytamy w Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku. Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa”. Dzisiaj powinniśmy wszyscy się zastanowić, jak my, mając ten wielki dar niepodległości Ojczyzny i suwerennego państwa, wywiązujemy się z tego obowiązku. O to zapytują nas też na pewno przyszłe pokolenia. Święto Niepodległości 2020 roku Z wyrazami patriotycznej solidarności.” – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński.”
Opracowała Patrycja Anastazja Zalewska
foto Juliusz Stelmaszek

11

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry