Przebudowa drogi powiatowej 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszcze Wielkie

Można powiedzieć, że XXX Sesja Rady Powiatu Sokólskiego była bardzo ważna. To na jej zakończeniu poznaliśmy szczegóły związane z inwestycjami drogowymi związanymi z gminą Sidra i Kuźnica. W trakcie sesji z 20.11.2020 Starosta Piotr Rećko mówił:
Zwróciłem się o wsparcie i podjąłem negocjacje i rozmowy z panią Wiesławą Burnos, panem Pawłem Wnukowskim i Panem Marszałkiem Arturem Kosickim. Zwróciłem się z prośbą o dofinansowanie tych kwot z budżetu Województwa Podlaskiego. Dlatego, że ze względu na potrzeby mieszkańców nie mogliśmy pozwolić na to, by tak jak w wypadku ulicy Targowej nasze dofinansowanie zostało zwrócone do budżetu państwa. […] Udało mi się przekonać panią marszałek Wiesławę Burnos, jak i również Pawła Wnukowskiego i Pana Artura Kosickiego, możemy zatem śmiało rozliczać te przetargi.
Już dzisiaj (30.11.2020) został wykonany pierwszy krok który przyczyni się do ulepszenia dróg w Powiecie Sokólskim. Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarostę Jerzego Białomyzego, zawarł umowę z firmą P.U.H. Kampol reprezentowaną przez Barbarę Szymczyk. Przedmiotem umowy jest zamierzenie budowlane realizowane w systemie „zaprojektuj-wybuduj” pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszcze Wielkie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji oraz przebudowana drogi powiatowej 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszcze Wielkie”.
W spotkaniu wzięła również udział Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Radny Województwa Podlaskiego Paweł Wnukowski, Karol Puszko, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce Grzegorz Pul, Michał Rećko z Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce oraz Przedstawiciel Rady Sołeckiej w Gliniszczu. Spotkanie było okazją do dokładnego omówienia przedsięwzięcia.
Starosta Sokólski Piotr Rećko: „ Witamy Państwa na podpisaniu umowy na realizację inwestycji drogowej od granicy Gminy Sidra przez Gliniszcze Małe do Gliniszcza Wielkiego. Jest to droga która była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców, droga na którą wszyscy nasi mieszkańcy z tamtych terenów od wielu lat czekali. W roku 2016 wykonaliśmy 400 metrów tamtej drogi ponieważ zostały nam oszczędności z jednej z inwestycji. Ta droga jest to cały ciąg komunikacyjny od Sokolan aż do Racewa i stamtąd do Śniczan i do Sidry. Jest to bardzo ważny ciąg komunikacyjny powodujący rozwój tamtych terenów. Złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych wcześniej przygotowując realizację tej inwestycji którą planowaliśmy od bardzo dawna. Niestety, Gmina Sokółka wycofała się z tej inwestycji, dzięki Wójtowi Gminy Sidra Panu Janowi Hrynkiewiczowi, Pani Marszałek Wiesławie Burnos, Panu Przewodniczącemu Komisji Infrastruktury Pawłowi Wnukowskiemu oraz Marszałkowi Arturowi Kosickiemu mogliśmy skutecznie rozstrzygnąć przetarg i dążyć do realizacji inwestycji.”
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos „ Gliniszcze Małe, Gliniszcze Wielkie są to moje tereny rodzinne. Nigdy nie spodziewałam się, że będę mogła w ten sposób pomóc osobom ze swoich rodzinnych stron, przyczynić się do rozwoju tych miejscowości. W tamtym czasie uczęszczałam do szkoły w Starowlanach, droga była wybrukowana a do szkoły chodziłam przez łąki. Bardzo się cieszę z tej inwestycji. Większość osób z tamtych miejscowości bardzo dobrze znam, nadal się spotykamy i rozmawiamy. Dlatego, jest to dla mnie bardzo ważna inwestycja.”
Głos zabrał również Paweł Wnukowski Radny Województwa Podlaskiego: „ Wielkie gratulacje dla Pana Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, za pozyskiwanie funduszy na budowę i poprawę infrastruktury. Powiat Sokólski jest jednym z najbardziej kluczowych powiatów w Województwie Podlaskim. Jeszcze raz gratuluję wszystkim którzy przyczynili się do tego sukcesu, dla Pana Starosty Piotra Rećko, Pana Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego ale również dla Pani Marszałek Wiesławy Burnos, która wkłada całe swoje serce w inwestycje na terenie Powiatu Sokólskiego oraz Województwa Podlaskiego.
KG, PB

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top