🎊🎉 Był niszczejący obiekt, jest piękny budynek, bistro, nowoczesna stołówka w Zespole Szkół i szansa na normalne życie dla niepełnosprawnych. Właśnie został otwarty Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli. 🎊🎉

– Już od wielu lat Janina Mironowicz namawiała nas do utworzenia tego typu miejsca. Długo się nad tym zastanawialiśmy, ciągle brakowało nam doświadczenia, odwagi. Na początku nie mieliśmy wizji jak miałoby to wyglądać- o początkach realizacji ogromnej inwestycji, jaką jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli, opowiadał Piotr Rećko, Starosta Sokólski. To miejsce właśnie zaczęło żyć. 10 kwietnia przecięto wstęgi otwierające pierwszy w powiecie obiekt, którego celem jest pomoc niepełnosprawnym. Jeszcze kilka lat temu nikt nie myślał, że coś takiego może powstać. Ale w głowach włodarzy Powiatu Sokólskiego kiełkował pomysł. Były intensywne rozmowy, planowania.- Finalnie postanowiliśmy pomóc osobom niepełnosprawnym, żeby nie musiały być podopiecznymi opieki społecznej, żeby mogły same na siebie zarabiać, dzięki czemu staną się samodzielne i częściowo niezależne. Tak właśnie powstał Zakład Aktywności Zawodowej, który dziś możemy uroczyście otworzyć- mówił Starosta.

Otwarcie miejsca, które zmieniło los wielu osób odbyło się na hali sportowej Zespołu Szkół w Suchowoli. PZAZ pozwoli osobom niepełnosprawnym osiągnąć dojrzałość i samodzielność. Stanowi łącznik pomiędzy zakończonym procesem edukacji, Warsztatów Terapii Zawodowej, a otwartym rynkiem pracy. Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli jest szóstą taką placówką w województwie podlaskim. Pomocą objętych jest około 210 osób. Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski nadał status Zakładu Aktywności Zawodowej 23 grudnia 2021 r.

– Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. Pomagając innym pomagasz sobie- podkreślała Katarzyna Sulik, kierownik PZAZ, współprowadząca wczorajsze wydarzenie. Na tej inwestycji skorzystają nie tylko niepełnosprawni. Wyremontowaną i nowoczesną stołówkę zyskali uczniowie suchowolskiego Zespołu Szkół, za co dziękowała Małgorzata Karczewska, dyrektor placówki. Dzięki niej, młodzież obcuje codziennie z niepełnosprawnymi, widząc, że są to osoby pełnosprawne w pracy.

Efektów tego przedsięwzięcia gratulowała również Janina Mironowicz, która była siewcą ziarna pomysłu, od początku wierzyła w jego pomyślną realizacje.- Wyrazy uznania kieruję przede wszystkim do decydentów, którzy podjęli się trudu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej oraz uczestnikom, którzy będą korzystać z tego dobrodziejstwa. Dzięki temu będą mieli szansę na aktywizację, na uczestnictwo w życiu społecznym i lokalnej społeczności – mówiła Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Bogusława Szczerbińska, Wicewojewoda Podlaski, przypominała, że to właśnie tworzenie nowych miejsc pracy często jest jedyną możliwą formą zdobycia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, które nie mają równych szans na otwartym rynku pracy. Zauważyła, że zadanie, którego podjął się Powiat Sokólski, nie było łatwe, ponieważ należało dostosować miejsca pracy do różnego stopnia niepełnosprawności, ale zakończyło się ogromnym sukcesem.

🍀 Niełatwe zadanie, któremu podołaliśmy 🍀

Za realizację przedsięwzięcia dziękowali również Wiesława Burnos, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, w imieniu Marszałka Województwa i radny Paweł Wnukowski. Przyznali, że gdy tylko dowiedzieli się o tym projekcie, wspólnie stwierdzili, że muszą pomóc w realizacji zadania. A łatwe nie było, bowiem przede wszystkim zakładało uratowanie niszczejącego, zabytkowego obiektu, niegdyś będącego salą gimnastyczną, a wcześniej synagogą. Projektem zajął się Karol Klimowicz. Architekt akcentował, że przy pracy bardzo istotne były wytyczne konserwatora zabytków, który wskazywał, co można, a czego nie należy robić. Ważnym aspektem była historia budynku, czyli odtworzenie tego co było wcześniej.

– Najtrudniejszym w realizacji był stan techniczny obiektu, konstrukcja ścian i dachu. Były elementy drewniane, które należało usunąć, jednocześnie pamiętając o tym, że dach musi zostać podniesiony przez ściany zewnętrzne– opowiadał Klimowicz.

Etapy realizacji remontu zaproszeni goście zobaczyli na slajdach, które prezentował Piotr Rećko. Było mnóstwo zdjęć pokazujących obiekt przed pracami. Momentami trudno było uwierzyć, że to te same miejsca. W trakcie wydarzenia nastąpiło również uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, dedykowanej osobom zaangażowanym w tworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli.

– Wszystkie założone plany osiągnęliśmy, z czego jesteśmy bardzo dumni. Wraz z małżonką, pracujemy z osobami niepełnosprawnymi już od marca 2000 roku i zauważyliśmy w nich ogromne zmiany. Dzięki temu miejscu przede wszystkim stały się one mocno dowartościowane, wzrosło ich poczucie humoru. Ja sam teraz dopiero widzę, jak oni mogą się zmienić w momencie kiedy mają pracę. I nie chodzi tu o pieniądze tylko o chęć dorośnięcia. Stanowimy teraz jedną, wielką rodzinę – podsumował Jarosław Sulik, radny Powiatu Sokólskiego, współprowadzący wydarzenie.

🍀 Pierwszy obiad w Bistro zachwycił gości 🍀

Wydarzenie uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uzdolnionej młodzieży z grupy tanecznej Zespołu Studio Poezja, prowadzonej przez Annę Kędyś-Arent. Na scenie wystąpiły również mażoretki, przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli, pod batutą Jarosława Szczerby. Uroczystość zwieńczył obiad w bistro, na które zadysponowano niszczejącą, zabytkową synagogę. Dziś po ruinach nie ma śladu. Jest odrestaurowane, przepiękne i przytulne miejsce, które zyskało nowe życie. Od teraz będzie służyło miejscowym. Pyszna kuchnia, jaką serwuje PZAZ jest dodatkowym atutem. Obiad smakował wszystkim. W wydarzeniu wzięło udział wiele znakomitych gości. Obok włodarzy powiatu, Piotra Rećko, Starosty Sokólskiego i Jerzego Białomyzego, Wicestarosty Sokólskiego, znaleźli się wśród nich: Bogusława Szczerbińska, Wicewojewoda Podlaski, Wiesława Burnos, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Paweł Wnukowski, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Krzysztof Krasiński, przewodniczący Rady Powiatu, Tomasz Potapczyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego, Bożena Jolanta Jelska-Jaroś, Romuald Gromacki i Kazimierz Łabieniec, członkowie zarządu Powiatu Sokólskiego, Katarzyna Nowak, Sekretarz Powiatu, Anna Jolanta Piszczatowska, Skarbnik Powiatu Sokólskiego, Radni Powiatu Sokólskiego, burmistrzowie i wójtowie Powiatu Sokólskiego, Katarzyna Wańczuk, Lekarz Medycyny Pracy w Sokółce, kierownicy i zarządcy Zakładów Aktywności Zawodowej z województwa podlaskiego, kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, dyrektorzy Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych Powiatu Sokólskiego oraz dyrektorzy poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej, ks. Tomasz Małyszko, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli, ks. Tomasza Małyszko, Grzegorz Pul, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, Dariusz Lipski, dyrektor ds. Obiektów Kubaturowych, Michał Rećko, naczelnik Wydziału Drogowo – Mostowego, Jarosław Wyszkowski, przedstawiciel firmy SATO sp. z o.o. w Białymstoku, Karol Klimowicz, projektant, architekt oraz licznie zgromadzona młodzież z ZS w Suchowoli.

Powiat Sokólski, #PowiatSokólski#Suchowola#PowiatowyZakładAktywnościZawodowej#PZAZ#Podlaskie

Opr. Sylwia Matuk

Fot. Agnieszka Sarosiek

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry