1,5 mln otrzymają mieszkania w Krynkach

– Dom w Krynkach to kolejna perełka inwestycyjna Powiatu Sokólskiego – z dumą mówił Piotr Rećko, Starosta Sokólski, na spotkaniu w Białymstoku, które odbyło się 4 maja.

Tego dnia podpisana została umowa na realizację zadania pomiędzy Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, reprezentowanym przez Bohdana Paszkowskiego, Wojewodę Podlaskiego, i Bogusławę Szczerbińską, Wicewojewodę Podlaskiego, a Powiatem Sokólskim, reprezentowanym przez Piotra Rećko, Starostę Sokólskiego, Jerzego Białomyzego, Wicestarostę Sokólskiego, Annę Jolantę Piszczatowską, Skarbnik Powiatu Sokólskiego.

Chodzi o mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych, które powstaną w Krynkach, przy ul. Grodzieńskiej, przy Samodzielnym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opekuńczym. Dzięki nim niepełnosprawni będą mogli adaptować się do samodzielnego funkcjonowania, co jest dla nich szalenie ważne.

Wszystko to w ramach Działania 4.4 „Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych”, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Całkowita wartość zadania wynosi 1 900 400 zł. Powiat Sokólski otrzymał 1 520 000 zł dotacji, gdzie wkład własny wyniósł 380 400 zł.

W ramach projektu powstaną:

– mieszkania chronione, treningowe przeznaczone na potrzeby 7 osób niepełnosprawnych; wartość dofinansowania 797 000zł, plus wkład własny 199 400 zł

– mieszkania chronione, wspierane przeznaczone na potrzeby 4 osób niepełnosprawnych; wartość 723 000 zł, plus wkład własny 181 000 zł.

Środki pochodzą z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Przeznaczone zostaną na prace remontowo-budowlane oraz na wyposażenie pomieszczeń dostosowanych do potrzeb mieszkańców.

Opr. Elżbieta Rapiej

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top