70 000 zł, tyle powiat przekaże na remont kościoła w Janowie

– Wsparcie prac konserwatorskich świątyń jest ze wszech miar uzasadnione i konieczne. Środki na udzielaniu dotacji znajdują pokrycie w budżecie powiatu na rok 2021- podkreślił Piotr Rećko, Starosta Powiatu Sokólskiego. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego. W odpowiedź na ogłoszenie o naborze wniosków, w terminie określonym przez Zarząd wpłynął do Starostwa Powiatowego w Sokółce jeden wniosek. Był to wniosek parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jerzego w Janowie. Zarząd Powiatu Sokólskiego pozytywnie go rozpatrzył po stwierdzeniu, że jest kompletny, spełnia kryteria określone w uchwale Rady Powiatu Sokólskiego. Zarząd Powiatu dokonał oceny wniosku i zaproponował przyznanie janowskiej parafii dotację w kwocie 70 000 zł.W trakcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Sokólskiego, rozpatrzono też projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego. Projekt dotyczył świątyni w Janowie. Zyskał aprobatę radnych i został przyjęty 18 głosami „za”.

Opr. Patrycja A. Zalewska

Fot. Agnieszka Sarosiek

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry