Andrzejki w internacie

,,W tę noc prawdziwą, noc Andrzejkową w przyszłość zajrzyjmy choćby  raz (…)”

Andrzejki w internacie

Długie jesienne wieczory w przekazach ludowych już od wieków były okazją do wspólnych spotkań. Podtrzymując tę obrzędowość, grupy internackie zostały włączone do przygotowania Andrzejek. Wychowankowie wykonali dekoracje świetlic poszczególnych grup, aby z zachowaniem zasad bezpieczeństwa uczestniczyć w imprezie.

26.11.2020r w godz. 18-19.30odbył się oczekiwany przez wszystkich wieczór wróżb andrzejkowych, który przeprowadziły organizatorki- p.M.Kulmaczewska, M.Hołownia Iwanow i K.Bubieniec.

Krótka gawęda na temat tradycji jesiennych przepowiedni związanych z imieniem św.Andrzeja rozbudziła zainteresowania i wzbogaciła wiedzę wychowanków.

W trakcie magicznego spotkania pełnego wróżb, radości i zabawy wychowawczynie przebrane za cyganki pomogły poznać tajemnice przyszłego życia, sławy, czy spełnią się marzenia, kim bedę, jaka będzie moja sympatia.

Andrzejki były doskonałą okazją do integracji wychowanków poprzez wspólną zabawę oraz dały możliwość  tworzenia i podtrzymywania wieloletnich tradycji internackich.

Organizatorzy:  Marta Kulmaczewska

Małgorzata Hołownia Iwanow

Katarzyna Bubieniec

 

 

 

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top