Apelujemy o nielikwidowanie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach

Rada Powiatu Sokólskiego debatowała na LXXII sesji powiatowej o sytuacji szkoły w Babikach. Wyrazili swoje obawy wobec działań podejmowanych przez Radę Gminy Szudziałowo oraz wójta gminy Szudziałowo mających na celu likwidację tej placówki

– Względy ekonomiczne wskazywane jako jeden z kluczowych motywatorów decyzji o likwidacji szkoły w Babikach, naszym zdaniem nie mogą być w żadnym wypadku stawiane ponad dobro dzieci jako głównego podmiotu polityki oświatowej państwa, realizowanej między innymi przez jednostki samorządu terytorialnego – uzasadniał sprzeciw Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

Pokreślił, że jako Powiat Sokólski również zmagają się z problemem konieczności ponoszenia znacznych wydatków ze środków własnych na utrzymanie szkół, w części niepokrytej przez środki z subwencji oświatowej.

– Ten stan rzeczy nie był jednak nigdy nawet powodem do dyskusji o ewentualności likwidacji którejkolwiek ze szkół, dla których Powiat Sokólski jest organem prowadzącym – dodał.

Szkoła w Babikach jest stosunkowo dużym i bardzo dobrze funkcjonującym ośrodkiem edukacyjnym. Uczęszcza do niej 58 uczniów, a prognozy demograficzne wskazują na utrzymanie tego poziomu w najbliższych latach.

– Jest to jedyna szkoła na wschodnich rubieżach Polski, która się ostała. Jedyna placówka, która jest symbolem polskości. Apelujemy zatem do gminy Szudziałowo o ponowne rozważenie zasadności tej decyzji i podjęcie działań ukierunkowanych na dobro dzieci uczęszczających do tej szkoły, zmierzających do jej utrzymania jako samodzielnej szkoły o pełnej strukturze organizacyjnej – zakończył gospodarz Powiatu.

Uchwała została przyjęta.

Sylwia Matuk

fot. Jarosław Stasiulewicz

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top