Bity Kamień w nowej oprawie

Przed świętami wielkanocnymi zakończyły się prace renowacyjne ,,Uroczyska Bity Kamień”, które upamiętnia powstanie styczniowe, a umiejscowione jest w otoczeniu starodrzewu szyndzielskiego.

Według ustnych przekazów, znajdował się tutaj magazyn powstańczej broni. Kamień z wyrytym krzyżem pochodzi prawdopodobnie z XVII wieku i był kamieniem granicznym pomiędzy Puszczą Sokólską, a Nowodworską.

Odkrył go śp. Henryk Filkiewicz, badacz dziejów Sokólszczyzny, a w szczególności dziejów powstania styczniowego na tym terenie.

Z pomocą leśników głaz został przetransportowany do miejsca, gdzie znajdował się domniemany magazyn broni uczestników zrywu z 1863 roku. Jeszcze w latach osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, odnajdowano w tym miejscu powstańcze artefakty.

Jest to też upamiętnienie wydarzeń jakie rozegrały się tutaj i w położonej opodal miejscowości Lebiedzin, w 1863 roku.

To właśnie z tej miejscowości pochodził 23 letni uczestnik powstania styczniowego, Tomasz Janowski, syn Tadeusza, leśniczego. Obu skazano na katorgę, z której już nie powrócili. Ich majątek skonfiskowano.

W okolicach Lebiedzina, na uroczysku Pieciulów Hrud, Jan Chodukiewicz, proboszcz koryciński, odprawił mszę polową dając Powstańcom do ucałowania krzyż ze słowami: ”Idźcie Bóg wam pomoże rozbić Moskali….”

Od 31 lat miejscem pamięci opiekuje się Czesław Poskrobko, Leśniczy Leśnictwa Bogusze, z pomocą okolicznych mieszkańców.

,,Uroczysko Bity Kamień” odrestaurowano w ramach projektu ,, Zachować w pamięci”. Beneficjentem projektu był Powiatowy Dom Kultury w Sokółce, który otrzymał darowiznę w kwocie 15.000 zł ze środków Fundacji ORLEN w ramach edycji 6/2023 r. programu ,,Czuwamy! Pamiętamy!”.

Głównym celem zadania było upamiętnienie bohaterów i wydarzeń z czasów powstania styczniowego, poprzez odnowienie symboli miejsca ich obozowiska znajdującego się w Puszczy Knyszyńskiej opodal miejscowości Szyndziel.

W ramach projektu odrestaurowano miejsce pamięci poprzez:

– wykonanie drewnianego, dębowego krzyża z wyrytym napisem ,,Gloria Victis”

– wykonanie drewnianego ogrodzenia,

– wykonanie graficznej tablicy informującej o związkach tego miejsca z walkami powstańczymi i zasłużonymi postaciami,

– ułożenie bruku ozdobnego.

Całość zadania sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN.

Patrycja A. Zalewska-Poskrobko

#Powiat Sokólski #LasyPaństwowe #NadleśnictwoCzarnaBiałostocka #Fundacja ORLEN #PowstanieStyczniowe #Czesław Poskrobko #PEDEK Sokółka

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top