Aktualności

Nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 Finansowanych z  Funduszu Solidarnościowego Program zakłada świadczenie przez POWIAT/PCPR usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/dietetyki członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad: – dziećmi […]

Nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 Czytaj więcej »

,, Dama Kier ” w Sokółce

 W piątek 21 maja Biblioteka Publiczna w Sokółce gościła pisarkę Monikę Godlewską. Autorka promowała swój debiut literacki pt. „Dama Kier”.  Czy można być jednocześnie lekarką i pisarką? Monika Godlewska udowodniła, że tak! Na co dzień pracuje w sokólskim szpitalu i doskonali się w trudnym zawodzie chirurga. W czasie wolnym pisze i wciąż tworzy nowe historie.

,, Dama Kier ” w Sokółce Czytaj więcej »

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

W  dniu 17 maja 2021r. oraz 20 maja 2021r. odbyły się Posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego. Podczas posiedzenia w dniu 17 maja 2021., zarząd: – zatwierdził Specyfikację Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie strzelnicy cywilno-sportowej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą obsłudze strzelnicy na działce nr 388/1, obręb Cimanie, gmina Kuźnica.; – podjął uchwałę

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego Czytaj więcej »

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

Na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Na uroczystym apelu zebrali się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz zaproszeni goście m.in. Starosta Sokólski Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy Białomyzy, st. bryg. Andrzej Sobolewski – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, druh Kazimierz Woronowicz –

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Czytaj więcej »

XL Sesja Rady Powiatu Sokólskiego – rozpatrzenie projektów uchwał…

Punkt – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sokólskim na lata 2021-2028 zreferowała Dyrektor PCPR Alicja Rysiejko. Uzasadnienie do projektu: “Do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowywanie i realizacja, zgodnych z Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, w zakresie: 

XL Sesja Rady Powiatu Sokólskiego – rozpatrzenie projektów uchwał… Czytaj więcej »

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce za okres 07.01.2020 r. – 31.12.2020 r

Alicja Rysiejko Dyrektor PCPR w Sokółce zreferowała punkty: “Zapoznanie się z oceną zasobów opieki społecznej w Powiecie Sokólskim za rok 2020” oraz “Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce za okres 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej”. “PCPR realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, wspieraniu

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce za okres 07.01.2020 r. – 31.12.2020 r Czytaj więcej »

Uwolnij książkę – książki nie lubią samotności!

     To hasło Powiateki bookcrossing Powiatu Sokólskiego, uroczyście otwartej 21 maja 2021 roku w Klubie Senior + w Sokółce.     Pomysłodawczynią Powiateki jest Ewa Dębko, muzyk i kierownik artystyczny i dyrygent Zespołu Powiatowego ,,Jemioła”, która rozpoczęła spotkanie. ,, Idea bookcrossing narodziła się w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. My dziś chcemy wprowadzić tę

Uwolnij książkę – książki nie lubią samotności! Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej

Wczoraj (20.05.2021) odbył się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej. W trakcie posiedzenia omówiono aktualne problemy rolnictwa. Debatowano również nad  Krajowym Planem Odbudowy i utworzeniem parku krajobrazowego na terenie powiatu sokólskiego. Uczestnicy spotkania omówili również propozycje dla rolników w Krajowym Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. W spotkaniu wzięli udział między innymi: Starosta Sokólski Piotr

Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej Czytaj więcej »

XL Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XL Sesja Rady Powiatu Sokólskiego odbyła się w trybie zdalnym 21 maja 2021 r. LINK DO SESJI https://sokolka-powiat.pl/…/xl-sesja-rady-powiatu…/ Anna Marta Aniśkiewicz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji “Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”: “Głównym celem współpracy było umocnienie partnerstwa

XL Sesja Rady Powiatu Sokólskiego Czytaj więcej »

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top