Komunikaty

Kolonie dla dzieci rolników – NABÓR DO 30 CZERWCA!

Kolonie dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego – Augustów  – nabór od 30 czerwca Zarząd Stowarzyszenia Towarzystwo „Ziemia Sokólska” zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w organizowanym przez nasze Stowarzyszenie wypoczynku letnim w formie kolonii w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego. Poniżej przedstawiamy […]

Kolonie dla dzieci rolników – NABÓR DO 30 CZERWCA! Czytaj więcej »

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krynkach

https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/nabordojednostekorganizacyjnych/ogloszenie-konkursu-na-stanowisko-kierownika-samodzielnego-publicznego-zakladu-pielegnacyjno-opiekunczego-w-krynkach.html

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krynkach Czytaj więcej »

Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Powiatu Sokólskiego z dniem 9 czerwca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Kwota przeznaczona na realizacje zadania wynosi 21 000 zł. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, prowadzące działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia Czytaj więcej »

Kolonie dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego – Augustów / Giżycko – nabór od 10 czerwca

Zarząd Stowarzyszenia Towarzystwo „Ziemia Sokólska” zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w organizowanym przez nasze Stowarzyszenie wypoczynku letnim w formie kolonii w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego. Poniżej przedstawiamy pełną informację na temat rekrutacji uczestników: Termin turnusu: I Turnus Augustów: 12.07.2021 r. – 20.07.2021 r.

Kolonie dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego – Augustów / Giżycko – nabór od 10 czerwca Czytaj więcej »

Nabór wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 Finansowanych z  Funduszu Solidarnościowego Program zakłada świadczenie przez POWIAT/PCPR usług asystenta poprzez zapewnienie możliwości  skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym przez: – dzieci do 16

Nabór wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 Czytaj więcej »

Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. (M.P z 2021 r. poz. 472)  roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 rok wynosi 3604 zł.

Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2021 r. Czytaj więcej »

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 czerwca 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 977 zł 10 gr, 130% tego wynagrodzenia, tj. 7 386 zł 10

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2021 r. Czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na staże/praktyki w ramach projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”

Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją  projektu pn.: „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe

Ogłoszenie o naborze kandydatów na staże/praktyki w ramach projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” Czytaj więcej »

Nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 Finansowanych z  Funduszu Solidarnościowego Program zakłada świadczenie przez POWIAT/PCPR usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/dietetyki członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad: – dziećmi

Nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 Czytaj więcej »

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top