Chcą przywrócenia Biura Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. oraz Biura PGE Dystrybucja S.A. w Sokółce

Dziś na sesji poruszono temat likwidacji tych instytucji i konsekwencji dla mieszkańców naszego powiatu płynących z ich zniknięcia w Sokółce

– Samorządowcy, działacze społeczni, przedsiębiorcy i rolnicy i co najważniejsze mieszkańcy powiatu sokólskiego oceniają obie decyzje jako niekorzystne. Ich głos i opinia w tym temacie jest jak najbardziej ważna i uzasadniona – mówił Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

W 2016 r. PGE Obrót S.A. podjęła decyzję o likwidacji BOK w Sokółce, a następnie oddział dystrybucji tej firmy zamknął również Biuro dystrybucji, czym pozbawili możliwości obsług swoich klientów z terenu Powiatu Sokólskiego i okolicznych gmin z nim sąsiadujących.

We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą energii elektrycznej mieszkańcy gmin powiatu sokólskiego zmuszeni są jeździć często ponad 40 a nawet 80 km do Białegostoku. Pisaliśmy już o tym na naszych stronach: https://www.facebook.com/profile/100063490965138/search/…

Radni Powiatu Sokólskiego podejmując przedmiotową uchwałę, udzielają pełnego poparcia i zrozumienia dla potrzeb mieszkańców i konieczności uruchomienia obu Biur PGE w Sokółce. Postulat wpisuje się w realizację programu przywracania „Polski powiatowej” jest niezbędny i należy go traktować priorytetowo.

Radni pozytywnie przegłosowali projekt uchwały.

Sylwia Matuk

fot. Jarosław Stasiulewicz

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top