Czy bł. ks. Jerzy Popiełuszko będzie patronem Powiatu?

Na LXIII Sesji Rady Powiatu Sokólskiego radni jednogłośnie zdecydowali, że chcą, by patronem Powiatu był bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

– Chciałbym bardzo serdecznie państwu podziękować. Ustanowienie patrona to dla Powiatu ważna kwestia, zwłaszcza gdy chodzi o takiego patrona jak bł. ks. Jerzy Popiełuszko. To wzór patriotyzmu, bohaterstwa i niezłomnego kapłaństwa – wyraził wdzięczność radnym Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

Występując z taką inicjatywą, Zarząd Powiatu Sokólskiego chciał uhonorować bestialsko zamordowanego księdza i podkreślić jego zasługi. Jak można przeczytać w Uzasadnieniu, ustanowienie ks. Popiełuszki patronem Powiatu jest z jednej strony wielkim wyróżnieniem, a z drugiej zobowiązaniem do działania na rzecz lokalnej społeczności w oparciu o idee, którymi się kierował.

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Sokólskiego to pierwszy krok w kierunku ustanowienia błogosławionego księdza patronem Powiatu. Kolejnym jest wystąpienie do Kurii Metropolitalnej Białostockiej i wszczęcie odpowiedniej procedury kościelnej.

Dniem Patrona Powiatu Sokólskiego ma być 19 października. Tego dnia przypada rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Kamila Białomyzy

fot. Mateusz Zajczyk

___________________________

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w Okopach pod Suchowolą. Został ochrzczony jako Alfons (zmienił imię na Jerzy Aleksander). Chodził do Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli, gdzie w 1965 r. zdał maturę. Potem zgłosił się do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W 1972 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Od sierpnia 1980 r. był związany ze środowiskami robotniczymi. Został kapelanem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował akcje charytatywne, wspomagał ludzi prześladowanych, uczestniczył w procesach osób aresztowanych za przeciwstawienie się prawu stanu wojennego. Od 1981 r. celebrował Msze za Ojczyznę w ostatnie niedziele miesiąca i wygłaszał kazania o tematyce patriotycznej, które przyciągały tłumy. Homilie te były niewygodne dla władz, bo ksiądz ujawniał kłamstwa rządzących. Ks. Jerzy Popiełuszko zginął śmiercią męczeńską 19 października 1984 r. Dwa lata później jego imię przyjęło Liceum Ogólnokształcące w Suchowoli, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Suchowoli.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top