Debatowali o inwestycjach w Nowym Dworze i sokólskim szpitalu

– Nasza prośba kierowana do Nowego Dworu jest wyjątkowym działaniem, niestandardowym. Ale warto zaznaczyć, że stosunkowo łatwiej pozyskać pieniądze na drogi niż na szpital. Jeżeli nie wykonamy tego ruchu sokólska placówka zdrowia długo nie będzie miała istotnych inwestycji – zwrócił się do radnych Piotr Rećko na dzisiejszej LXXI Sesji Rady Powiatu Sokólskiego.

Posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia od Gminy Nowy Dwór zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami gminnymi 103588 B i 103581 B na terenie gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim.

– Chcemy przejąć od gminy Nowy Dwór inwestycje drogowe po to, żeby uczynić zadość zobowiązaniom, które podjęliśmy w ramach związku Powiatowo-Gminnego – mówił Starosta.

Wyjaśnił, ze celem założenia Związku Powiatowo-Gminnego „Nad Biebrzą” było pozyskanie środków na przebudowę dróg przygranicznych. Zostało to osiągnięte i udało się pozyskać 15 mln zł. W między czasie, decyzją pana Premiera Morawieckiego zaszła możliwość zmiany rzeczowej zadań w ramach programu Polski Ład. A więc można zmienić zakres realizowanych inwestycji.

– W związku z tym wyszliśmy do gminy Nowy Dwór z propozycją, żeby w ramach tych 15 mln skanalizować trzy inwestycje. Chodzi o termomodernizację i remont Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze na ul. Kościelnej, remont szkoły w Sieruciowcach i zmianę jej przeznaczenia na mieszkania chronione oraz dofinansować i doposażyć szpital w Sokółce w niezbędne sprzęty, narzędzia oraz zmodernizować część pomieszczeń. A w zamian za to Powiat Sokólski wykona inwestycje drogowe wymienione w uchwale samodzielnie – doprecyzował.

Przejmując te zadania drogowe, Powiat Sokólski złoży wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Niebawem ma też ruszyć Fundusz Graniczny, a wraz z nim na teren województwa podlaskiego ma trafić kwota 200 mln zł. na odbudowę dróg przygranicznych.

Starosta podziękował wójtowi gminy Nowy Dwór i radnym za przychylność i akceptację takiego działania.

– Dzięki temu będziemy mogli realizować scenariusz, który jest dla nas istotnie ważny – zakończył.

Uchwała została pozytywnie przegłosowana.

Sylwia Matuk

fot. Jarosław Stasiulewicz

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top