Dni otwarte w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

Dąbrowski Zespół Szkół to placówka z misją, z bogatą ofertą zajęć dodatkowych. Każdy uczeń ma w niej własną drogę rozwoju. Nabór wniosków o przyjęcie w jej mury ruszy 16 maja. 

Tymczasem za nami dni otwarte szkoły. Mowa o Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Ósmoklasiści z całego regionu mogli poznać imponującą ofertę placówki i partnerów, z którymi ZS współpracuje. Struktura Zespołu Szkół to Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Branżowa. Uczniowie przekonują, że warto się z nimi edukować.  Zapewniają, że młodzież jest przyjazna, a nauczyciele  pomocni. 

Jednym z najważniejszych atutów jest wysoka zdawalność matur oraz świetne wyniki egzaminów maturalnych. Zdawalność w roku 2021 wynosiła 86% w skali województwa, i aż 81% w skali kraju. Każdy uczeń rozpoczynając naukę ma możliwość samodzielnie wybrać rozszerzony przedmiot. Bonusem jest program stypendialny, dający szansę najlepszym na stypendia naukowe i artystyczno-sportowe. W 2021 roku skorzystało z niego 78 uczniów.
Nie bez znaczenia jest nowoczesne zaplecze dydaktyczne, sale ze sprzętem do spotkań online, edukacyjne zestawy multimedialne, tablice interaktywne. Wszystko to znacznie ułatwia przyswajanie nauki.

Szkoła bierze udział w projektach, opierających się na II filarach   Erasmus+ i Power. Polegają one na wymianie szkół, tj. Zespołu Szkól i szkoły zagranicznej. Partnerami w projektach jest Grecja, Hiszpania i Litwa a w przyszłości Cypr. Wyjazdy zagraniczne uczniów trwają około dwóch tygodni. Projekty realizowane będą w latach 2022-2025. Wyjazdy zagraniczne w ramach projektów finansowane są przez Unię Europejską. W ramach ich założeń bywa tak, że uczniowie dostają  nawet dodatkowo kieszonkowe w zagranicznej walucie . 

To wszystko powoduje, że dąbrowscy uczniowie odnoszą sukcesy humanistyczne i sportowe na arenie ogólnopolskiej i wojewódzkiej.I tak np. w roku szkolnym 2020/2021 zdobyli II miejsca w Ogólnopolskich konkursach „Bliżej pszczół” i „Nasi sąsiedzi – Żydzi”. Konkurs Literacki im. Anny Markowej pod hasłem „Żeby pisać” wygrali. Na Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej w Suwałkach zajęli kolejno I, II, III, IV miejsce. „Pierwszy biznes z ARESEM”  dąbrowskiego ucznia oceniony był najwyżej. W Powiatowym Konkursie  Plastycznym – „Druh Nikodem Sulik” zdobyli I i III miejsce. W Powiatowy Konkurs Historyczny wiedzy o Generale Nikodemie Suliku uplasowali się na III miejsce.

Mają czym pochwalić się w sporcie. Wygrali Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych  w piłce ręcznej chłopców o Puchar Starosty Sokólskiego i  Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej dziewcząt w kategorii Juniorek. Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej chłopców w kategorii Junior również zakończyli na podium. 

Przyjezdni uczniowie nie muszą martwić się o zakwaterowanie. Mogą skorzystać z oferty  internatu, noclegu i wyżywienia. Czas pozalekcyjny młodzież może spędzić w nowej wirtualnej strzelnicy oraz tradycyjnej z bronią pneumatyczną; na siłowni, na sali gimnastycznej trenując sztuki walki czy piłkę ręczną. Szkolne przerwy umila im radiowęzeł.

Liceum Ogólnokształcące w roku szkolnym 2022/2023 będzie miało cztery profile prawniczo – medialny, politechniczno-medyczny, oddział przygotowania wojskowego -klasa mundurowa oraz klasę sportową. W Szkole Branżowej młodzież zdobędzie umiejętności praktyczne i teoretyczne w wielu zawodach, jako kucharz, stolarz, pszczelarz, kosmetyczka, fryzjer, piekarz, ciastkarz, mechanik pojazdów samochodowych, kamieniarz, sprzedawca, rolnik.
Dla ósmoklasistów istotny jest termin, w którym trzeba złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły. Nabór zaczyna się 16 maja, potrwa do 2 czerwca. 

Opr. Elżbieta Rapiej

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top