Do Powiatu Sokólskiego trafiło kolejne, bardzo istotne wsparcie finansowe

To 550 tys. zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pod nazwą „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Powiecie Sokólskim”

19 czerwca 2024 r. w Białymstoku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim. Dotyczyła dofinansowania ze środków PFRON, będących w dyspozycji Województwa Podlaskiego, robót budowlanych związanych z obiektami służącymi rehabilitacji.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie mieścić się w Suchowoli przy ul. Goniądzkiej 21, w budynku, w którym na parterze znajduje się przychodnia. Inwestycja obejmie szeroki zakres prac, w tym: roboty budowlane, elektryczne, sanitarne wraz z wentylacją mechaniczną, instalację pomp ciepła, montaż fotowoltaiki, wykonanie pochylni, zagospodarowanie terenu oraz monitoring budynku.

Na potrzeby Centrum zagospodarowano pierwsze piętro budynku. W części piwnicy znajdą się pomieszczenia rehabilitacyjne, techniczne oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewniając im maksymalny komfort użytkowania.

– Dobro i godne życie osób niepełnosprawnych zawsze było dla nas priorytetem. Dlatego też, jako Powiat Sokólski dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im odpowiednie warunki pracy i bytu. Stąd też pomysł utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – wyjaśnił Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

Podkreślił, że inwestycja ta umożliwi osobom z niepełnosprawnościami naukę usamodzielniania się przy wsparciu trenerów i opiekunów. Dzięki wsparciu finansowemu piętro budynku, które nie było użytkowane, zostanie wykorzystane na tak szczytny cel.

Wiesława Burnos, Wicemarszałek pogratulowała Staroście pozyskania środków na tak ważne działanie.

– Gratulujemy i cieszymy się z kolejnego wsparcia samorządu województwa w tworzeniu miejsc, które służą osobom szczególnie potrzebującym – mówiła wicemarszałek.

Inwestycja będzie służyć przede wszystkim dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zapewniając im usługi zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub dziennego.

W suchowolskim Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym zamieszka siedem osób, a kolejnych trzynaście będzie dołączać na pobyt dzienny. Prowadzone będą tam zajęcia socjoterapeutyczne, relaksacyjne i wyciszające. W obiekcie będzie dostępna sala do ćwiczeń i rekreacji ruchowej. Podopieczni będą uczyć się zaradności, odpowiedzialności, przygotowywania i podawania posiłków. Przy centrum powstanie ogródek warzywny, który będzie uprawiany przez uczestników projektu, a warzywa i owoce w nim wyhodowane będą wykorzystywane w nauce gotowania.

Wartość inwestycji to blisko 2,7 mln zł. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, a uzupełnią je fundusze PFRON przekazane przez Województwo Podlaskie.

Sylwia Matuk

Fot. podlaskie.eu, Powiat Sokólski

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top