Do sokólskiego szpitala trafiło kolejne wsparcie finansowe

– Umowa, którą przed chwilą podpisaliśmy z Anną Martą Aniśkiewicz, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce dotyczy przekazania środków na dokończenie prac remontowych sterylizatorni szpitala i uregulowanie należności dla wykonawcy w ramach tej inwestycji – wyjaśnił Piotr Rećko, Starosta Sokólski, podpisując przedmiotową umowę.

Mowa o dofinansowaniu kosztów realizacji inwestycji w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SPZOZ w Sokółce” – etap II, polegającego na wykonaniu robót remontowo-budowlanych, zakupie sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu i wyposażenia ruchomego.

Starosta wyjaśnił, że ta inwestycja składa się z trzech etapów.

– W pierwszym za 13 mln zł wybudowaliśmy blok operacyjny. Drugi etap to budowa Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i sterylizatorni, których koszt to 10 mln zł. Na każdy z nich pozyskiwaliśmy zewnętrzne środki i w obu przypadkach było to po ok. 4 mln zł. Reszta wkładu spoczywa na barkach Powiatu Sokólskiego i to my finansujemy go z budżetu – zaznaczył Piotr Rećko.

Dodał, że z ramienia Powiatu Sokólskiego wyasygnowano aż 5 mln zł na budowę bloku operacyjnego i wciąż wspierają szpital w remoncie sterylizatorni, gdzie łącznie Powiat dołożył już 3,5 mln zł.

– Z tego miejsca chcę podziękować Mariuszowi Gromko, Senatorowi RP i Adamowi Andruszkiewiczowi, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, dzięki którym otrzymaliśmy wiele dotacji. Jedna z nich to ponad 11 mln zł na przebudowę SOR-u w sokólskim szpitalu i druga wynosząca 2 mln zł z Rezerwy Budżetu Państwa na aparat USG i przebudowę radiologii. To dzięki ich zaangażowaniu mamy te gigantyczne środki i są to realne działania, za co jestem wdzięczny – zakończył.

Sylwia Matuk

Fot. Marcin Pogorzelski

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top