Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY,

TURYSTYKI I REKREACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

            W terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań, tj. 30 listopada 2021 r.  można składać wnioski na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • mają siedzibę i działają na terenie powiatu sokólskiego,
  • obejmą wnioskiem o dofinansowanie osoby niepełnosprawne zamieszkujące powiat sokólski,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
  • nie posiadają wymagalnych zobowiązań i zaległości wobec Funduszu,
  • w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie byli stroną umowy z Funduszem, rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

Treść zasad uzyskania dofinansowania wraz z wnioskiem o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do pobrania poniżej. Od 10.11.2021r.  istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie przez dedykowany i bezpłatnie udostępniony program System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON. Formularze wniosków są dostępne także w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, pokój nr 13 (tel. 85 711 08 83), w godzinach 7.30 – 15.30, e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

Dokumenty do pobrania:

zasady udzielania dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

wniosek_organizacja_sportu_kultury_turystyki_rekreacji_osób_niepełnosprawnych

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top