Droga S8 będzie przebudowana w standardzie ekspresowym

Ta wiadomość jest pokłosiem ważnego spotkania, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Sokółce. Bezpieczeństwo wschodniej granicy, zatarcie różnic między poszczególnymi regionami Polski, kryzys i programy społeczne to sprawy, o których mówił Jacek Sasin na spotkaniu z samorządowcami. Mówiono też o drogach w Powiecie Sokólskim.

Konferencję otworzył Piotr Rećko, Starosta Sokólski, który pojawił się na niej z małżonką Edytą Rećko. Przywitał gościa: Jacka Roberta Sasina, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych, a także Artura Kosickiego – Marszałka Województwa Podlaskiego, Mariusza Gromko – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Michała Wiśniewskiego – Ministra Obrony Narodowej, Mieczysława Baszkę – posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Tomasza Madrasa – Wicewojewodę Podlaskiego, Pawła Wnukowskiego – radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego i pozostałe osoby przybyłe na spotkanie.

– Witamy na gościnnej ziemi Powiatu Sokólskiego. W ciągu ostatniego roku ta ziemia była areną walki w związku z kryzysem migracyjnym. Wszyscy ludzie: od strażaków, sołtysów, po samorządowców i przedstawicieli służb mundurowych wykonali gigantyczną pracę związaną z obroną polskich granic – powiedział podczas dzisiejszej konferencji Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

Spotkanie z Wicepremierem przyciągnęło do Starostwa Powiatowego w Sokółce tłumy zainteresowanych. Była mowa o kryzysie na wschodniej granicy, gospodarce po pandemii, prognozach dotyczących inflacji, sytuacji energetycznej i konieczności zatarcia różnic w rozwoju poszczególnych regionów Polski, a także o remontach dróg. Organizatorem wydarzenia był Powiat Sokólski.

DROGI

W czasie konferencji Piotr Rećko, Starosta Sokólski, poruszył kwestię dróg S8 i S19, przebiegających przez Powiat Sokólski.

– Przetarg na drogę krajową Kuźnica – Sokółka jest teraz bardzo sprawnie realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Brakuje nam natomiast dokończenia obwodnicy Sokółki przez najkrótszy odcinek, przez Czarną Białostocką do Białegostoku – powiedział Starosta.

Dodał, że wyremontowanie drogi S8 w standardzie ekspresowym jest konieczne. Wicepremier Sasin potwierdził, że tak się stanie.

Starosta zauważył także, że bardzo ważną kwestią dla naszego regionu jest odbudowanie go po kryzysie migracyjnym. Mówił, że przejście graniczne w Kuźnicy nadal jest zamknięte, a jest ono szczególnie ważne dla rozwoju Powiatu Sokólskiego. Starosta powiedział, że istnieje paląca konieczność odbudowy dróg po kryzysie migracyjnym. Jest to szczególnie ważne dla mieszkańców, którzy korzystają z tych dróg.

Odnosząc się do tego, Wicepremier Sasin powiedział, że istnieje specjalny fundusz zabezpieczony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na drogi przygraniczne. Wobec tego będzie można wyremontować drogi, które tego wymagają.

BEZPIECZEŃSTWO NA GRANICY

– Polska wschodnia musi przyciągać naszą szczególną uwagę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa i obronność. Przywracamy tam obecność militarną, bo to najlepszy sposób, by odstraszyć wszystkich, którzy chcieliby dokonać zamachu na naszą wolność, integralność terytorialną i bezpieczeństwo – powiedział na konferencji Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Aktywów Państwowych.

Jacek Sasin podziękował tym, którzy bronili i nadal bronią naszej wschodniej granicy: strażakom, samorządowcom i wszystkim stojącym przy polskich żołnierzach i funkcjonariuszach.

Dodał, że takie sprawy, jak wyrównywanie szans, rozwój, podnoszenie zamożności naszych terenów czy nowe miejsca pracy są bardzo ważne, by ludziom żyło się lepiej, ale wszystko to blednie, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo. Zapewnił, że ta kwestia jest obecnie traktowana priorytetowo przez rządzących.

ZATARCIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI

Wicepremier przypomniał, że rząd pracuje nad zatarciem różnic między Polską A i Polską B, ale nadal są one widoczne.

– Dziś Podlasie to region, który ma wiele do zaoferowania. Przyciąga czystością i tym, że żyją tu gościnni, wspaniali ludzie. To skłania bardzo wielu Polaków, by tu przyjeżdżać i spędzać wolny czas. Rozwija się turystyka. Ale w statystykach różnicę między Polską A i B widać bardzo mocno. Chcemy sprawić, by poziom zamożności w Polsce był wyższy, a różnice zamożności między regionami zanikły – zapewnił.

Zdaniem Jacka Sasina nie ma żadnego uzasadnienia dla takich rozwarstwień. Właśnie dlatego rząd stworzył programy, które mają trafiać do całej Polski, ale zwłaszcza do regionów bardziej tego potrzebujących. Należą do nich: Program Inwestycji Lokalnej, Program Dróg Samorządowych czy Program Inwestycji Strategicznych realizowany w ramach Polskiego Ładu. Dzięki nim wspierane są inwestycje drogowe, ale też edukacja, termomodernizacja budynków publicznych, tworzenie infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej, sportowej czy wodociągi.

KRYZYS

Wicepremier zauważył, że panujący obecnie kryzys jest w rzeczywistości kumulacją wielu kryzysów: problemu energetycznego, sytuacji wywołanej pandemią czy wojny w Ukrainie. Wojna ogromnie oddziałuje na całą sferę gospodarki światowej, bo wpływa na inflację i na koszty surowców energetycznych.

Dodał, że dziś Polska jest na tle Europy zieloną wyspą, gdzie bezrobocia praktycznie nie ma. Większym problemem jest natomiast brak rąk do pracy.

PROGRAMY SPOŁECZNE

– Chcemy zachować wszystkie programy społeczne: wsparcie dla rodzin w wychowaniu dzieci, czyli program 500 plus, a także wsparcie dla seniorów, czyli waloryzację i 13. oraz 14. emeryturę – zapewnił Jacek Sasin.

Programy społeczne to drugi poza obronnością aspekt, który rząd traktuje priorytetowo.

– Eksperci mówią, że w drugiej połowie przyszłego roku zacznie spadać inflacja. Jestem przekonany, że obronimy również finanse publiczne, będziemy mieli lepsze perspektywy, by z tego kryzysu wyjść szybciej, niż będą wychodzić inni – dodał Wicepremier.

Na dzisiejszej konferencji z udziałem Jacka Sasina, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych, zjawili się: Piotr Rećko – Starosta Sokólski wraz z małżonką Edytą Rećko, Jerzy Białomyzy – Wicestarosta, Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego, Mariusz Gromko – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Michał Wiśniewski – Minister Obrony Narodowej, Tomasz Madras – Wicewojewoda Podlaski, Wiesława Burnos – członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Paweł Wnukowski – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Łukasz Owsiejko – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego „Ares” w Suwałkach i radny gminy Dąbrowa Białostocka, Tomasz Tolko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Sokółce, Daniel Supronik – Dyrektor Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym w Sokółce, Zbigniew Dębko – Dyrektor Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym w Sokółce, Grzegorz Pul – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, Kazimierz Łabieniec – członek Zarządu Powiatu Sokólskiego, Krzysztof Krasiński – przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego, Krzysztof Pawłowski – radny Powiatu Sokólskiego, Piotr Bujwicki – radny miasta Sokółka, Karol Puszko – kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krynkach i radny miasta Sokółka, Jadwiga Bieniusiewicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce i radna miasta Sokółka, Małgorzata Ejsmont – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce, Julita Budrowska – zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce i radna miasta Sokółka, Alicja Rysiejko – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Elżbieta Szomko – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce, Anetta Zubrzycka – dyrektor Zespołu Szkół w Sokółce oraz strażacy.

Kamila Białomyzy

Fot. Mateusz Matyszczyk

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top