Działania grupy wsparcia dla rodziców

Od czerwca do grudnia 2023r. na terenie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce odbywają się spotkania grupy wsparcia dla 20 rodziców podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w ramach projektu pn.: „Wsparcie otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Środki na realizację zadania pozyskano z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Programu „Od zależności ku samodzielności” i z Powiatu Sokólskiego.

W ramach grupy wsparcia zorganizowane były: szkolenia dla rodziców ze specjalistami zajmującymi się problematyką osób z różnymi zaburzeniami w rozwoju i funkcjonowaniu. Szkolenie pn: „Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi” przeprowadził mgr Jacek Kielin z Poznania, „Regulowanie emocji osób z zaburzeniami” i „Sposoby rozwiązywania problemów wynikających z seksualności osób z zaburzeniami” przeprowadziła dr Izabela Fornalik z Warszawy. W okresie wakacji rodzice skorzystali ze szkolenia dotyczącego prawnych aspektów wspierania osób z niepełnosprawnością, które przeprowadził Michał Orzechowski – prawnik z Warszawy. Wcześniej został zorganizowany Dzień Rodziny.

Ponadto prowadzone są warsztaty rozwijające zainteresowania rodziców, m.in.: kulinarne, florystyczne, malarskie, zielarskie, z zakresu: filcowania wełny, decoupage i pergamano. Każda osoba ma możliwość wyboru formy zajęć, która ją interesuje. Warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem rodziców i sprawiają im satysfakcję. Na warsztatach powstają piękne prace, które są prezentowane na licytacji internetowej „Akcja Rehabilitacja”. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”.

W ramach projektu zorganizowano również spotkanie integracyjne rodziców z dziećmi w Stadninie Koni w Geniuszach. Uczestnicy spotkania skorzystali z jazdy konnej i zajęć hipoterapii, zabaw integracyjnych oraz posiłku przygotowanego przez kucharki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce.

Rodzice korzystający z warsztatów lub szkoleń mogą pozostawić swoje dzieci pod opieką wychowawców lub specjalistów, którzy zapewnią im opiekę lub udział w zajęciach usprawniających.

Szczególne podziękowania kierujemy do instytucji, które wsparły finansowo tą inicjatywę: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie, Zarząd Powiatu Sokólskiego z Panem Starostą Piotrem Rećko na czele.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów, spotkania integracyjnego i szkoleń.

Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami”

w Sokółce

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top