Dzięki nowemu doposażeniu zwiększy się bezpieczeństwo powiatu sokólskiego

– Jest to bardzo szczególny dzień dla społeczeństwa i strażaków z naszego powiatu. Wszyscy cieszymy się z nowego pojazdu pożarniczego, który trafił na posterunek w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Dąbrowie Białostockiej. Wszyscy zasłużyliśmy na taki dar, który posłuży do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi – mówił st. bryg. Dariusz Wojtecki, Komendant PPSP w Sokółce.

Na placu posterunku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Sokółka w Dąbrowie Białostockiej odbyła się dziś podwójna uroczystość. Przekazano bowiem pojazdy pożarnicze Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce i Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystawce oraz wręczenie decyzji o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Ostra Góra do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

– Cieszę się, że zwiększy się poziom bezpieczeństwa ludzi mieszkających w powiecie sokólskim. Dziękuję strażakom zawodowym i ochotniczym za ich ofiarną służbę – podkreślił Jerzy Białomyzy, Wicestarosta Sokólski.

Bohdan Paszkowski przyłączając się do słów poprzednika dodał, że takie działania jedynie wzmacniają straż pożarną, która służy dobru społeczeństwa. Podziękował jednocześnie funkcjonariuszom za ich codzienną, ciężką pracę.

Zakup nowego pojazdu pożarniczego na potrzeby PPSP w Sokółce sfinansowany został przez budżet państwa w kwocie 610 tyś., przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 425 tyś. oraz Fundusz Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 89 tyś.

Dariusz Wojtecki podkreślił, że komenda straży w Sokółce zasługuje na docenienie i wyróżnienie za pełnienie służby na rzecz społeczności zarówno lokalnej, jak i tej przyjezdnej.

– To właśnie w powiecie sokólskim były i nadal są prowadzone działania związane z COVID – 19,  wojną na Ukrainie i kryzysem migracyjnym. Niesiemy pomoc przez całą dobę wszystkim potrzebującym, współpracujemy z policją, z jednostkami straży granicznej i innymi służbami oraz wszystkimi gminami. Każdy z nas ma prawo do bezpieczeństwa – dodał.

Akt przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wraz z kluczykami i dowodem rejestracyjnym wręczono na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce, dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sokółce oraz kierowcy posterunku JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej.

Jednocześnie dotychczas użytkowany w Państwowej Straży Pożarnej samochód ratowniczo-gaśniczy został przekazany jednostce OSP w Przystawce. Akt przekazania samochodu otrzymał Jerzy Pogorzelski, wójt Janowa oraz przedstawiciele jednostki OSP Przystawka.

Po oficjalnych przekazaniach wozów odmówiono modlitwę i poświęcono nowy sprzęt.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie decyzji o włączeniu jednostki OSP Ostra Góra do KSRG. Otrzymał ją Mirosław Lech, wójt Korycina oraz przedstawiciele powyższej jednostki.

Jednostka OSP Ostra Góra została włączona na okres 5 lat do KSRG na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy komendantem PPSP, wójtem Korycina oraz prezesem OSP Ostra Góra. Jest to siedemnasta jednostka na terenie powiatu sokólskiego. Jej włączenie do krajowego systemu wpłynie znacząco na podniesienie potencjału ratowniczego i poziomu zabezpieczenia przeciwpożarowego powiatu sokólskiego.

St. bryg. Sebastian Zdanowicz, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP pogratulował jednostkom nowych sprzętów i włączenia kolejnej OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, podkreślając że znacząco zwiększy się potencjał ratowniczy.

– Gratuluję jednostkom, do których dotrą nowe wozy. Jest to wsparcie dla waszej odważnej, ciężkiej i szlachetnej służby. Niech wam dobrze służą – dodał Mariusz Gromko, Senator Rzeczpospolitej Polskiej.

Sylwia Matuk

Fot. Mateusz Matyszczyk

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top