Dzięki Powiatowi sokólska Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego wyremontuje prezbiterium

Radni na dzisiejszej LXXXIII Sesji Rady Powiatu Sokólskiego głosowali nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego. I bez głosu sprzeciwu ją przyjęli.

– Wszystkie wnioski parafialne szły nam bardzo trudno. Ale to co rodzi się w cierpieniach, później ma wymiar piękna – zauważył Piotr Rećko, podpisując umowę o przekazaniu dotacji celowej z budżetu Powiatu Sokólskiego, z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Chodzi o przekazanie dotacji w wysokości 900 000 zł, zgodnej z promesą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Prace konserwatorskie, które maja być w niej wykonane, skupiać się będą na remoncie prezbiterium obejmującym posadzkę, ołtarz i stalle. Środki na udzielenie dotacji znajdują pokrycie w budżecie powiatu na rok 2023, o czym poinformowała Urszula Januszkiewicz, zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Sokółce, referując ten punkt obrad.

Obecny na sesji ks. Jarosław Ciuchna, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce podziękował za pozytywne rozpatrzenie wniosków i też próśb.

– I tak, jak powiedział Starosta, najczęściej dobre rzeczy rodzą się w bólach i jest to oczywiste. Prezbiterium kościoła to najważniejsze w nim miejsce. Tam sprawuje się Eucharystię i przechowywany jest często Najświętszy Sakrament. Jest to ostatni punkt w naszej świątyni, który wymaga naszego zaangażowania i środków. Ogromnie dziękuję za trud, który często towarzyszy temu zaangażowaniu – nie krył wdzięczności proboszcz.

Prace konserwatorskie maja ruszyć lada moment. Wykonawcą ich będzie Jerzy Poskrobko. I to właśnie do niego zwrócił się Piotr Rećko.

– Pana prace restauratorskie kościoła w Janowie mają charakter mistrzowski. Jestem pełen uznania dla pańskich kompetencji i wiem, że kościół w Sokółce również na nich zyska – dziękował wykonawcy.

Słowa wdzięczności skierował również do pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce, których na co dzień nie widać, a wykonują olbrzymią pracę, której efekty widać właśnie w takiej chwili, jak ta. To Agata Kiczuk, Joanna Eliza Bieszczad i Urszula Januszkiewicz. Podziękował także Danielowi Supronikowi, Dyrektorowi Wydziału Finansowego za pełne zaangażowanie i wszystkim radnym, szczególnie tym pochodzącym z Sokółki.

– Po raz kolejny pokazaliśmy, że umiemy ze sobą współpracować – zakończył.

Sylwia Matuk

Fot. Marcin Pogorzelski

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top