Dzięki wsparciu Powiatu druhowie będą jeździć nowym „warzywniaczkiem”

Stażacy otrzymali właśnie środki na zakup samochodu.

– Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Sokólskiego jest i zawsze będzie dla nas bezwzględnym priorytetem. Cieszę się, że dzięki naszym działaniom teraz jeszcze bardziej zwiększy się sprawność jednostek pożarniczych, które działają na tym terenie i od których wyszkolenia i wyposażenia zależy tak wiele – powiedział Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

Powiat Sokólski przekazał Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce 75 tysięcy złotych dofinansowania na zakup nowego samochodu kwatermistrzowskiego. Kwota ta pokryje część kosztów pojazdu. Komenda Powiatowa dysponuje w tej chwili autem tego typu, które jest już jednak wyeksploatowane. Właśnie stąd potrzeba nabycia nowego wozu.

Samochód kwatermistrzowski przez sokólskich druhów jest żartobliwie nazywany „warzywniaczkiem”, bo składa się z trzyosobowej kabiny i zamkniętej paki. Nie służy bezpośrednio do gaszenia ognia, ale jego znaczenie dla skuteczności działań pożarniczych jest niebagatelne. Korzysta się z niego przede wszystkim wtedy, gdy pojawia się potrzeba przetransportowania różnego rodzaju sprzętu. Mowa głównie o ekwipunku ratowniczo-gaśniczym, który nie znajduje się na samochodach pożarniczych. To np. specjalne zestawy pompowe czy zestawy do organizacji źródła zaopatrzenia wodnego, a także namioty pneumatyczne, będące na wyposażeniu Straży Pożarnej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej. Do tych ostatnich jest zaś potrzebne dodatkowe oprzyrządowanie, jak nagrzewnica, agregat prądotwórczy czy oświetlenie.

Ale stary samochód kwatermistrzowski służył nie tylko do transportowania sprzętu w miejsce pożaru. Na przykład czasie pandemii Covid 19 druhowie wielokrotnie przewozili nim środki medyczne, dezynfekcyjne czy maseczki z Urzędu Wojewódzkiego na teren Powiatu. Korzystano z niego także w czasie niepokojów na granicy polsko-białoruskiej.

Część funduszy, dzięki którym zakup nowego „warzywniaczka” będzie możliwy, Komenda pozyskała już z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Białegostoku. Pozostałe brakujące środki strażacy zamierzają pozyskać z poszczególnych gmin Powiatu Sokólskiego.

– Jestem wdzięczny Piotrowi Rećko, Staroście Sokólskiemu, a także wójtom oraz ewentualnym pozostałym darczyńcom za zrozumienie, jak ważną kwestią jest dysponowanie odpowiednim sprzętem. Jako Straż Pożarna działamy na rzecz społeczeństwa, a żeby skutecznie pomagać ludziom, musimy posiadać jak najlepsze instrumenty gaśnicze – wyjaśnił st. bryg. Dariusz Wojtecki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

Kamila Białomyzy

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top