Dzień Edukacji Narodowej w SOSW w Sokółce

W dniu dzisiejszym w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej Starosta Sokólski Piotr Rećko uroczyście wręczył stypendia naukowe uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce w ramach realizowanego przez Powiat Sokólski projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”.
„Rozpoczynamy naszą imprezę – Dzień Edukacji Narodowej. Serdecznie witam panią dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Sokółce Annę Aniśkiewicz. Miło również powitać przyjaciela naszego Ośrodka pana Starostę Piotra Rećko. Spotykamy się w trudnym czasie, ale myślę, że na chwilę obecną wszyscy, zarówno uczniowie jak i rodzice oraz nauczyciele postaramy się zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa. Jako dyrektor naszej placówki chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom oraz nauczycielom , pani dyrektor Annie Aniśkiewicz oraz panu Staroście Piotrowi Rećko dzięki któremu nasza placówka się rozwija. Nauczyciel to ktoś taki kto tworzy wyjątkową misję edukacyjną, towarzyszy uczniowi w całym procesie edukacyjnym, oraz dba abyście wy dzieci nabywali nowe wiadomości i nowe umiejętności. Dziękuję wam za to i życzę wszystkiego najlepszego oraz dalszych sukcesów” mówiła dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Elżbieta Szomko.
 
W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o pomoc stypendialną, Starosta Sokólski Piotr Rećko przyznał 214 stypendiów naukowych, w tym:
• 108 stypendiów uczniom Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce kształcącym się na kierunkach – technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych,
• 72 stypendia uczniom Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce kształcącym się na kierunkach – technik mechanik, technik informatyk, technik usług fryzjerskich,
• 26 stypendiów uczniom Technikum w Suchowoli kształcącym się na dwóch kierunkach – technik rolnik i technik handlowiec,
• 5 stypendiów uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej – oddział wielozawodowy,
• 3 stypendia uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce kształcącym się w kierunku kucharz.
Wszyscy uczniowie, którzy otrzymali pomoc stypendialną w ramach projektu będą otrzymywać co miesiąc wsparcie finansowe w kwocie 135 zł przez okres 10 miesięcy tj. od września 2020 r. do czerwca 2021 r.
Projekt „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” przewiduje przyznanie w okresie od września 2019 r. do czerwca 2021 r. 400 stypendiów naukowych uczniom szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski na łączną kwotę 540 000 zł.
Głównym celem całego projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów ww. szkół poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.
Założenia projektu przewidują następujące formy wsparcia:
• przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego,
• przeprowadzenie warsztatów tematycznych w zakresie narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT),
• przeprowadzenie kursów specjalistycznych,
• przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych,
• stypendia na odbycie staży i praktyk zawodowych u pracodawców,
• pomoc stypendialną – przyznanie stypendiów naukowych za wyniki w nauce,
• wyposażanie pracowni i warsztatów szkolnych.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.
opr. MB
Źródło:
Referat Rozwoju

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top