Dzień Edukacji Narodowej

Chociaż człowiek uczy się całe życie, trudno zaprzeczyć, że okres spędzony w szkole jest kluczowy dla rozwoju młodego człowieka. Jutro (14.10.2020) obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej które stanowi świetną okazję do wyróżnienia wspaniałych nauczycieli. Jest to również świetna okazja by nagrodzić uczniów za ich ciężką pracę.
„Bez zawodu jakim jest nauczyciel nie byłoby tak naprawdę sprawnie funkcjonującego społeczeństwa, nie byłoby postępu. Bez nauczycieli, którzy z pasją, zaangażowaniem, wiedzą i oddaniem dla ucznia realizują swoje obowiązki nie byłoby tulu wybitnych osiągnięć. W tej sztafecie pokoleń każdy nauczyciel odbywa bardzo dużą rolę” – mówił Starosta Sokólski Piotr Rećko w czasie wręczania wyróżnień dla nauczycieli w ZSR w Sokółce.
Przyznano kolejne stypendia naukowe w ramach projektu pn.: „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”
W dniu 13 października w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej Starosta Sokólski Piotr Rećko uroczyście wręczył stypendia naukowe uczniom Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce i Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce w ramach realizowanego przez Powiat Sokólski projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”.
W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o pomoc stypendialną, Starosta Sokólski Piotr Rećko przyznał 214 stypendiów naukowych, w tym:
• 108 stypendiów uczniom Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce kształcącym się na kierunkach – technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych,
• 72 stypendia uczniom Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce kształcącym się na kierunkach – technik mechanik, technik informatyk, technik usług fryzjerskich,
• 26 stypendiów uczniom Technikum w Suchowoli kształcącym się na dwóch kierunkach – technik rolnik i technik handlowiec,
• 5 stypendiów uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej – oddział wielozawodowy,
• 3 stypendia uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce kształcącym się w kierunku kucharz.
Wszyscy uczniowie, którzy otrzymali pomoc stypendialną w ramach projektu będą otrzymywać co miesiąc wsparcie finansowe w kwocie 135 zł przez okres 10 miesięcy tj. od września 2020 r. do czerwca 2021 r.
Projekt „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” przewiduje przyznanie w okresie od września 2019 r. do czerwca 2021 r. 400 stypendiów naukowych uczniom szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski na łączną kwotę 540 000 zł.
Głównym celem całego projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów ww. szkół poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.
Założenia projektu przewidują następujące formy wsparcia:
• przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego,
• przeprowadzenie warsztatów tematycznych w zakresie narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT),
• przeprowadzenie kursów specjalistycznych,
• przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych,
• stypendia na odbycie staży i praktyk zawodowych u pracodawców,
• pomoc stypendialną – przyznanie stypendiów naukowych za wyniki w nauce,
• wyposażanie pracowni i warsztatów szkolnych.
XXXI edycja „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski”
To jeszcze nie koniec. Uczniowie mogli się dzisiaj jeszcze cieszyć stypendiami przyznanymi w ramach XXXI edycji „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski”.
W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 stypendia przyznano:
• 64 uczniom ZS w Sokółce: 44 stypendia naukowe, 20 stypendiów sportowo-artystycznych
• 5 uczniom ZSR w Sokółce: 1 stypendium naukowe, 4 stypendia sportowo-artystyczne
• 3 uczniom ZSZ w Sokółce: 3 stypendia naukowe.
Uzdolnionej i ciężko pracującej młodzieży gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce. 😊
„Dziękuję nauczycielom, pedagogom, każdemu kto w szkole wywiera wpływ na uczniów, rozwija, wychowuje, kształtuje was jako ludzi. Jest to dla nas bardzo ważne. Wiemy że jest to bardzo trudna, wymagająca i odpowiedzialna praca. (…) Życzę wam, drodzy uczniowie abyście też cały czas się rozwijali, korzystali z tych stypendiów (…) Szkoła to wy, to Ci wspaniali nauczyciele, to nowoczesne miejsce gdzie sięgamy po ustawiczny rozwój. Dzisiejszy dzień Święto Edukacji Narodowej, to niezwykłe, jedno z najważniejszych świąt w kulturze Polski dlatego że nie ma niczego ważniejszego niż wiedza, nauka i ustawiczny rozwój…” – mówił Starosta Sokólski w czasie rozdawania stypendiów w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce.
Źródło: Referat Oświaty, Referat Rozwoju
Opracował: Wydział Promocji
Zdjęcia: Wydział Promocji

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top