Gmina Sokółka nie chce wspierać przejazdów autobusowych

Burmistrz Sokółki zdecydowała, że gmina nie dołoży Powiatowi do przewozów autobusowych, odcinając niezmotoryzowanych mieszkańców od miejscowości w innych gminach. Starosta Sokólski jednak wciąż liczy na porozumienie w tej sprawie.

– Nie rozumiem takiej decyzji. Mieszkańcy naprawdę bardzo potrzebują tych przewozów. Korzysta z nich przecież nie tylko młodzież szkolna. Dla wielu osób, zwłaszcza starszych, skorzystanie z publicznego transportu to jedyna możliwość dostania się do lekarza czy urzędu znajdującego się w innej gminie – podkreśla Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

Powiat Sokólski zaprosił włodarzy gmin leżących na jego terenie do rozmów w sprawie partycypowania w kosztach obsługi linii autobusowych, które przejeżdżają przez kilka gmin. Jednak gmina Sokółka nie chce wspierać tych przejazdów. I choć nie zajęła w tej sprawie oficjalnego stanowiska, to na ostatniej sesji rady miejskiej Adam Juchnik, zastępca burmistrza Sokółki, zaznaczył, że nie ma możliwości, by gmina „dokładała do zadań Powiatu w zakresie transportu zbiorowego”.

Tymczasem linie powiatowe tak naprawdę łączą ze sobą poszczególne gminy Powiatu. Wobec tego istnienie tych linii i ich sprawna obsługa mają bezpośredni wpływ na możliwości komunikacyjne mieszkańców tych gmin. Transport publiczny umożliwia bowiem wielu ludziom, zwłaszcza starszym, a także niedysponującym samochodami, dotarcie do miejscowości położonych poza terenem ich własnej gminy. Często to dla nich jedyny sposób dotarcia do lekarza czy apteki.

– Linie powiatowe łączą przecież gminy, umożliwiając pasażerom przemieszczanie się po całym terenie Powiatu Sokólskiego. Nie widzę realnego, merytorycznego powodu, by wójtowie czy burmistrzowie odmówili udziału w dofinansowaniu tego przedsięwzięcia – zauważył Starosta.

Przypominamy, że w ostatnich dniach Piotr Rećko wynegocjował z firmą PKS Nova S.A. bardzo korzystne obniżenie opłaty za wozokilometr na liniach obsługiwanych przez Powiat, to znaczy właśnie tych łączących gminy. Wkład własny Powiatu ma wynosić w 2023 roku tylko złotówkę z całkowitej kwoty 4 zł. Spółka początkowo żądała aż 6,50 zł i tylko dzięki twardym negocjacjom Starosty Sokólskiego zgodziła się na tak znaczące obniżenie stawki. Autobusy na liniach powiatowych pokonują prawie 300 tys. kilometrów rocznie, wobec czego koszt tego transportu to około 1,2 mln zł. Dzięki Staroście wkład własny Powiatu to niespełna 300 tysięcy zł rocznie.

– W naszym interesie jako Powiatu Sokólskiego leży zadbanie o dobro jego mieszkańców. Nie wyobrażam sobie innego rezultatu negocjacji – dodał Starosta.

Warto tu zaznaczyć, że Ewa Kulikowska, burmistrz Sokółki, wynegocjowała z przewoźnikiem bardzo niekorzystną dla gminy stawkę za wozokilometr, która jest prawie dwa razy wyższa od uzgodnionej przez Starostę Sokólskiego.

Właśnie trwają rozmowy z poszczególnymi gminami Powiatu Sokólskiego mające na celu włączenie ich do partycypowania w i tak już znacznie obniżonych kosztach przewozu autobusowego. Powiat chce bowiem, by gminy współuczestniczyły w kosztach obsługi tych linii, które przejeżdżają przez miejscowości znajdujące się na ich terenie. Należy do nich również gmina Sokółka.

Jednak burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska nie chce, by gmina dofinansowywała te przewozy autobusowe.

Innego zdania są sołtysi, którzy nie mają wątpliwości, że takie połączenia są potrzebne i należy do nich dołożyć, umożliwiając ludziom komunikację z innymi miejscowościami.

– Ludzie korzystają z tych połączeń międzygminnych, one są bardzo potrzebne – podsumował Jacek Kuryłowicz, sołtys wsi Bilwinki.

Kamila Białomyzy, Ewa Bochenko

Fot. Powiat Sokólski

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top