” Gminy-aktywni członkowie społeczności”

W ramach projektu „Gminy – aktywni członkowie społeczności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej od 4 czerwca do dnia 6 czerwca 2021 r. odbywa się obóz rodzinny, w którym udział weźmie łącznie 90 osób. W ramach obozu uczestnicy projektu biorą udział w lekcjach dziedzictwa kulinarnego, tańca tradycyjnego oraz malowania na wodzie. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej w godzinach od 9.00 do 18.00. Uczestnikami zajęć są członkowie rodzin w różnych przedziałach wiekowych oraz indywidualne osoby chętne, zamieszkujące teren powiatu sokólskiego jak również przedstawiciele różnych instytucji publicznych zaangażowanych w realizację. Uczestnicy projektu mają zagwarantowane wyżywienie oraz materiały promocyjne w postaci długopisów i eco notatników w logotypem projektu.
W ramach projektu zakupione zostały również maty do ćwiczeń, które będą przydatne podczas zajęć w nowo wyremontowanych pomieszczeniach. Podczas trwania obozu rodzinnego uczestnicy połączyli się przez Internet z partnerami z Litwy, by w pełni móc zrelacjonować działania projektowe podjęte przez Powiat Sokólski.
W tym celu zapewniony została usługa tłumacza języka litewskiego. Kierownik obozu zapewnił bezpieczeństwo oraz prawidłową organizację obozu.
Celem głównym projektu „Gminy – aktywni członkowie społeczności” jest zapewnienie zintegrowanej i lepszej jakości administracji publicznej i usług publicznych dla wzmocnienia rodziny. W projekcie biorą udział trzej partnerzy : Samorząd Rejonu Solecznickiego, Powiat Sokólski i Samorząd Rejonu Orańskiego. Docelową grupą projektu są: pracownicy samorządowi, rodziny, członkowie społeczności lokalnej. Realizacja projektu trwa od 01.07.2019 r. do 30.09.2021 r., a ogólny budżet wynosi 365 223,51 euro. Ogólna kwota dotacji dla Powiatu Sokólskiego wynosi 85 674,37 euro z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 72 823,22 euro.
Tekst: Iwona Woronowicz
Fot.: Klaudia Galej

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry