Historyczny Odpust w Kościele św. Antoniego Padewskiego w Sokółce

Dzisiaj jest wielki dzień w historii parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Podczas uroczystej mszy św. ku czci św. Antoniego, w dniu Odpustu w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce, po niemal 200 latach istnienia kościoła i 400 latach istnienia parafii, byliśmy świadkami intronizacja relikwii św. Antoniego sprowadzonych z Padwy.
Dzisiaj relikwie Wielkiego Świętego zostały umieszczone na ołtarzu głównym pod wizerunkiem patrona parafii, przez Ojca Tomasa Lesnaka – Asystenta Generalnego Ojca Generała Zakonu Franciszkańskiego, który także wygłosił Słowo Boże, przywołał życiorys i przybliżył postać św. Antoniego.
Sokólska Świątynia była dzisiaj po brzegi wypełniony wiernymi. We mszy św. uczestniczyli min. Starosta Sokólski Piotr Rećko, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego Krzysztof Krasiński, Poseł na Sejm Jarosław Zieliński oraz Dyrektor Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym w Sokółce Daniel Supronik.
“Drodzy bracia i siostry, chcę wyrazić, na początku tej mszy św., swoją wdzięczność i radość z zaproszenia mnie tutaj przez proboszcza waszej wspólnoty parafialnej Jarosława Cuchnę. Oczywiście dzisiaj tym głównym gościem jest św. Antoni i jego relikwie. Jestem tutaj z ramienia Ojca Generała (Carlosa Alberto Trovarelli) 120 następcy św. Franciszka z Asyżu, którego zakon jest kustoszem relikwii św. Antoniego w Padwie. Z niezwykłą radością oddaję wam dziś część relikwii, by św. Antoni towarzyszył wam w waszym życiu chrześcijańskim…” – mówił Ojciec Tomas Lesnak. “Czego uczy nas św. Antoni, wydaje mi się, że najlepiej streszcza to tradycja ikonograficzna, a więc sposób przedstawiania postaci św. Antoniego w sztuce malarskiej, gdzie bezpośrednio przekazywana jest esencja jego doświadczenia duchowego i jego nauki. Znajdujemy tutaj prawdziwe bogactwo…” – kontynuował Ojciec Tomas, omawiając kolejne symbole towarzyszące wizerunkowi św. Antoniego, szczególnie akcentując symbolikę chleba.
Przez cały dzień będzie możliwość oddania czci relikwiom św. Antoniego. Można też uczestniczyć w tradycyjnym obchodzeniu ze świecą i na kolanach, w duchu modlitewnym głównego ołtarza z obrazem św. Antoniego.
Z okazji Odpustu w przedsionku kościoła są przyjmowane intencje mszalne indywidualne i składkowe do św. Antoniego.
Uroczystości ku czci św. Antoniego są dobrą okazją także do składania jałmużny na rzecz ubogich, potrzebujących. W kościele można złożyć ofiarę na ten cel do skarbony stojącej przy ołtarzu św. Michała Archanioła.
O historii kościoła i życiu św. Antoniego Padewskiego kilka dni przed uroczystościami opowiedział nam Ksiądz Dziekan Stanisław Gniedziejko – Wicekustosz Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce. O relikwiach i ich znaczeniu dla wiernych, rozmawialiśmy z Księdzem Jarosławem Ciuchną – Proboszczem Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, Proboszcz Jarosław Ciuchna. Wywiad można przeczytać tutaj: https://www.facebook.com/media/set…
Aby otrzymać relikwie pierwszego – najwyższego stopnia, potrzebna była oficjalna prośba skierowana do Ojca Generała Zakonu Franciszkańskiego w Rzymie przez Ks. Proboszcza Jarosława Ciuchnę.
Relikwie św. Antoniego, będą kolejnym, obok cudu eucharystycznego, powodem do licznych odwiedzin Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce.
Patrycja A. Zalewska

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top