III Memoriał im. Zdzisława Dziewiątkowskiego – Suchowola 21.05.2024

REGULAMIN MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO LZS I SZKÓŁ W TENISIE STOŁOWYM NA ROK 2024

Impreza dofinansowana z środków Zarządu Województwa Podlaskiego

I. Cel imprezy:

– popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim,

– wyłonienie najlepszych tenisistów w poszczególnych kategoriach wiekowych,

– uczczenie pamięci trenera Zdzisława Dziewiątkowskiego.

II. Organizatorzy:

– Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku

– Powiatowe Zrzeszenie LZS w Sokółce

– Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

– Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

– LUKS „GOKSiT” Suchowola

– Zespół Szkół w Suchowoli

III. Termin i miejsce:

21.V.2024, hala sportowa przy Zespole Szkół w Suchowoli, ul. Augustowska 2

– godz. 9.30 – MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO LZS I SZKÓŁ W TENISIE STOŁOWYM

– godz.15.30 -Turniej otwarty jako Memoriał Zdzisława Dziewiątkowskiego

IV. Uczestnictwo:

Zawody zostaną rozegrane w niżej wymienionych kategoriach wiekowych:

Żak/Żaczka ur. 2013 albo wcześniej,

Młodzik / Młodziczka ur. 2011-2012

Kadet / Kadetka ur. 2009 – 2010

Junior / Juniorka ur. 2008 – 2005

Open mężczyzn i kobiet

Turnieje w kategorii żaka i open rozegrane zostaną w ramach Memoriału im. Zdzisława Dziewiątkowskiego.

Z każdego powiatu w każdej z podanych kategorii wiekowych może wystartować max. 3 zawodników. Zwiększenie limitów w poszczególnych kategoriach wiekowych może nastąpić w uzgodnieniu z organizatorem, po nadesłaniu zgłoszeń przez Powiatowe Zrzeszenia LZS.

Pod uwagę będą brane listy klasyfikacyjne PZTS.

W turnieju mają prawo startu członkowie LZS posiadający legitymację szkolną, legitymację LZS oraz ważne badania lekarskie w przypadku UKS, LUKS .

W kategoriach memoriałowych limit i członkostwo LZS nie obowiązuje.

V. Zgłoszenia:

Jolanta Bernatowicz tel. 604942018 lub mailowo: bernajola@wp.pl do dn.16.V.2024

VI. Nagrody:

Za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają medale oraz dyplomy, zwycięzcy statuetki.

W kategoriach memoriałowych za miejsca I-VI zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe

VII. Sprawy finansowe:

Koszty organizacyjne i nagród pokrywają organizatorzy , uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

VII Sprawy różne:

Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Wszyscy uczestnicy winni posiadać ubezpieczenie NW.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top