III Memoriał prof. Józefa Marcinkiewicza

Pasjonaci królewskiej gry zebrali się dziś na hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. W dniu dzisiejszym ( 29.05.2021r.) rozpoczął się dwudniowy III Memoriał prof. Józefa Marcinkiewicza organizowany w ramach XII Forum Rolniczego w Janowie pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W przedsięwzięciu wzięli udział m.in. Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Bożena Jolanta Jelska- Jaroś, Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel, Poseł na Sejm Kazimierz Gwiazdowski, dyrektorzy Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego gdzie organ nadzorujący sprawuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz licznie zebrani pasjonaci szachów.
Nad poprawnym przebiegiem zawodów czuwał Józef Bochenko Sędzia Główny.
Podczas uroczystości głos zabrała Bożena Jolanta Jelska – Jaroś Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego: „Szachy to matematyka a matematykiem jest patron tej szkoły, profesor Józef Marcinkiewicz który poświęcił karierę naukową i wrócił z zagranicy aby wziąć czynny udział w walce zbrojnej o naszą ojczyznę. (…) Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za organizację tego turnieju uważam, że jest to wspaniała inicjatywa. Życzę dużo sukcesów, potraktujmy to jako zabawę i okazję do sprawdzenia swoich sił.”
Józef Marcinkiewicz należał do grona najwybitniejszych matematyków polskich okresu międzywojennego. Jego działalność naukowa trwała zaledwie sześć lat ( 1933-1939 ) lecz mimo to pozostawił po sobie liczący się dorobek oraz opinię jednego z najwybitniejszych utalentowanych matematyków młodej generacji.
Sylwia Anna Sadłowska Dyrektor ZSCKR mówi: „ Jest to dzień w którym przypominamy o naszym Patronie Józefie Marcinkiewiczu ale również celebrujemy święto wszystkich szachistów. Chcemy, aby inicjatywa działania związana z szachami rozwijała się a żebyście państwo mogli też zobaczyć jak prężnie realizujemy swoje zainteresowania i rozwijamy się na poczet wszystkich mieszkańców…”
Na uczestników czekają nagrody:
– puchary za I, II, III miejsce, medale, dyplomy w klasyfikacji OPEN;
– statuetki, medale, dyplomy za 1, 2, 3 miejsca w grupach wiekowych;
– dyplomy pamiątkowe uczestnictwa wszystkim startującym;
– nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika w każdej kategorii;
– nagroda specjalna dla najlepszego zawodnika turnieju;
– nagroda specjalna Dyrektora ZSCKR Janów za najlepszy wynik w turnieju zawodnika z Zespołu Szkół CKR;
– Puchar Akademii Sportów Umysłowych za najlepszy wynik w kategorii OPEN zawodnika ASU Sokółka.
Celem imprezy jest m.in. popularyzacja szachów w środowisku wiejskim, rozwój zainteresowań młodzieży poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, upamiętnienie wybitnej postaci profesora Józefa Marcinkiewicza, rozwój umiejętności rywalizacji pomiędzy zawodnikami i podniesienie kompetencji logicznego myślenia, umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych do II ( kobiety I ) włącznie.
KG

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top