Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500 +

           INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że od dnia 01 stycznia 2022r. organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyjmowania oraz obsługi świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo rodzicom zastępczym do dodatku wychowawczego, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc z dniem 1 czerwca 2022r.

Od dnia 01 lutego 2022r.  wnioski o świadczenie wychowawcze, na okres  od 1 czerwca 2022r. do 31 maja 2023r na nowych zasadach, można składać do ZUS tylko drogą  elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal informacyjno – usługowy Emp@tia  na stronie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną. 

Rodzina zastępcza składa wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych . Do wniosku o przyznanie świadczenia rodzina załącza zaświadczenie, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry