Informacja o naborze do projektu „Razem dla rodziny”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o naborze rodzin zastępczych i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej do projektu „Razem dla rodziny” Powiatu Sokólskiego z gmin: Sokółka, Sidra, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej IX Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

W ramach realizacji projektu przewidziano następujące działania:

  • główny cel: utworzenie klubu młodzieżowego organizującego zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych, jak również dla ich otoczenia; klub będzie także miejscem poradnictwa dla rodziców zastępczych,
  • bezpłatne poradnictwo specjalistyczne dla beneficjentów projektu ( psycholog, prawnik, pedagog, mediator),
  • profilaktyczne zajęcia grupowe z zakresu przeciwdziałania przemocy,
  • zapewnienie wsparcia w postaci terapii rodzinnej  dla potrzebujących rodzin,
  • współpraca z KPP w Sokółce w celu przeprowadzenia pogadanek o profilaktyce i prawidłowych zachowaniach zapobiegających przemocy.

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane do dnia 8.06.2022 r:

  • osobiście, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, pok. nr 11,
  • telefonicznie, pod nr.: 85-711-08-23.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:  85 – 711 – 08 – 23.  

Szczegółowy terminarz realizacji poszczególnych działań zostanie podany wkrótce. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top