Informacja o wyłożeniu modernizacji EGiB (gm. Janów, Korycin, Sidra)

Starosta Sokólski informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, przy ul. Piłsudskiego 8, pok. 30 (przy Sali konferencyjnej) w terminie od 07 grudnia 2022 r. do 28 grudnia 2022 r. (w dni robocze) w godzinach od 8:00 do 15:00 zostaną wyłożone do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekty operatu opisowo — kartograficznego, opracowane w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
jednostki ewidencyjnej Janów obejmującej 33 obręby ewidencyjne, powiat sokólski, województwo podlaskie,
jednostki ewidencyjnej Korycin obejmującej 33 obręby ewidencyjne, powiat sokólski, województwo podlaskie,
jednostki ewidencyjnej Sidra obejmującej 29 obrębów ewidencyjnych, powiat sokólski, województwo podlaskie.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top