Integruje i łączy rodziny. Właśnie trwa remont jego siedziby

Trwa remont pomieszczeń dostosowywanych do potrzeb Powiatowego Domu Kultury w Sokółce. Wkrótce ruszą tam zajęcia dla dużych i małych.

– Powiatowy Dom Kultury to miejsce, które łączy i integruje całe rodziny, od najmłodszych po najstarszych. Będą tu organizowane wydarzenia kulturalne, wystawy, zajęcia tematyczne dla dzieci i dla dorosłych. PDK zaoferuje poza tym wiele innych sposobów na wspólne, mądre spędzanie wolnego czasu. Dlatego bardzo cieszę się, że już wkrótce zaprosimy wszystkich mieszkańców Powiatu do wyremontowanej siedziby PDK – zaakcentował Piotr Rećko, Starosta Sokólski.


Mowa o przebudowie przestrzeni na parterze lewego skrzydła w budynku Zespołu Szkół w Sokółce. W grudniu zakończył się, przewidziany na 2022 rok, pierwszy etap prac mających na celu dostosowanie tych pomieszczeń do potrzeb PDK.


– W wyremontowanych salach będą idealne warunki do prowadzenia animacji społeczno-kulturalnych, integracji i aktywizacji mieszkańców Powiatu Sokólskiego – zauważył Zbigniew Dębko, Dyrektor PDK oraz Dyrektor Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym w Sokółce.


Do tej pory wykonane zostały roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Powstała dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wymieniono też instalację elektryczną. Całkowita wartość inwestycji to ponad 600 tysięcy złotych, a dotacja pokryje prawie 500 tysięcy złotych.


Zadanie „Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


Umowa dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatowym Domem Kultury w Sokółce została podpisana 27 lipca 2022 roku.


Kamila Białomyzy
Fot. PDK w Sokółce

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top