Inwestycja w ludzi to dla nas podstawa

Pozyskanie gigantycznych środków na kształcenie, przebudowa setek kilometrów dróg, stworzenie kolejnych miejsc pracy. To wszystko i o wiele więcej udało się wcielić w życie w Powiecie Sokólskim w ostatnich latach. Najważniejsze inwestycje przedstawił na wczorajszym spotkaniu Starosta.

– Dla Powiatu Sokólskiego najważniejszy jest człowiek. Inwestycja w ludzi, również w młodzież, to dla nas podstawa. Otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego gigantyczne środki na kształcenie, doposażyliśmy dzięki nim nasze placówki szkolne, w tym Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej, a także dąbrowską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – podkreślał w czasie spotkania Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

Chodzi o czwartkowe spotkanie z mieszkańcami, podsumowujące wizytę Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, w Dąbrowie Białostockiej. Oprócz Marszałka był na nim obecny również Starosta, który przedstawił najważniejsze inwestycje Powiatu Sokólskiego przedsięwzięte i zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch kadencji, również dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego. Powiat ma się czym pochwalić.

– W tym czasie wybudowaliśmy około 240 km dróg o szerokości 6 metrów. To tyle, co stąd do Warszawy. Chyba jako jedyni w województwie podlaskim stworzyliśmy tak dużo związków powiatowo-gminnych i pozyskaliśmy dla Powiatu Sokólskiego 80 mln zł. To są fakty – mówił o sukcesie Powiatu Starosta.

Dofinansowanie uzyskała na przykład koncepcja wspólnego projektu Powiatu i gminy Dąbrowa Białostocka, dotyczącego przebudowy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego aż do Różanegostoku, wraz z przebudową całej sieci wodno-kanalizacyjnej. Powiat pozyskał na ten cel 28 mln zł, a miasto ponad 10 mln, a większość z tych środków pochodziła z Urzędu Marszałkowskiego.

Poza tym Powiat stale rozwija wiele projektów społecznych. Dzięki inicjatywie Starosty Sokólskiego powstał Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli, który daje zatrudnienie osobom niepełnosprawnym, również z gminy Dąbrowa Białostocka. Jak podkreślił Starosta, nie udałoby się to bez wsparcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego, który przekazał na ten cel 1,5 mln zł.

– Nie do przecenienia są także wszystkie projekty związane ze stypendiami i Erasmusem. Szkoły wysyłają młodzież za granicę, by tam się rozwijała i kształciła. Bez wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego byłoby nam bardzo trudno – zauważył Starosta.

To nie wszystko. Dzięki staraniom Starosty Sokólskiego jeszcze w poprzedniej kadencji wyremontowany został dom w Nierośnie, gdzie obecnie mieści się Rodzinny Dom Dziecka.

– Wiedzieliśmy, że bardzo potrzebne jest też rozszerzenie tych działań o kolejne cztery placówki. Dzięki wrażliwości ludzi, z którymi mamy przyjemność dzisiaj się spotkać, to znaczy Artura Kosickiego, Wiesławy Burnos i Pawła Wnukowskiego, do Powiatu Sokólskiego trafiło na ten cel 7 mln zł – zaznaczył.

Kolejne placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego zostaną zatem już wkrótce otwarte w Czuprynowie, Chorużowcach, Kuźnicy i Dąbrowie Białostockiej.

– Na każdym swoim spotkaniu powtarzam, że najważniejsi są dla nas mieszkańcy naszego regionu, ambitni i gotowi do rozwoju. Jako Zarząd Województwa Podlaskiego cenimy sobie tradycję i piękno naszego regionu. Bardzo ważne jest dla nas, aby środki z budżetu województwa i funduszy europejskich pracowały na potrzeby mieszkańców. To właśnie dzięki nim możemy wspierać jednostki OSP, kluby sportowe, zabytki i wiele innych inwestycji – podkreślił Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Spotkanie z mieszkańcami gminy Dąbrowa Białostocka odbyło się w ramach inicjatywy #MarszałekWszystkichGmin. W czasie jej trwania Artur Kosicki odwiedza mieszkańców kolejnych miejscowości województwa podlaskiego.

Wizyta Marszałka Artura Kosickiego w Dąbrowie Białostockiej przyciągnęła do Domu Kultury tłumy. W spotkaniu uczestniczyli także: Piotr Rećko – Starosta Sokólski, Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Paweł Wnukowski – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Artur Gajlewicz – burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Łukasz Owsiejko – prezes Agencji Rozwoju regionalnego „Ares” S.A. w Suwałkach, Marcin Sutkowski – Dyrektor Biura Prawnego Urzędu Marszałkowskiego, wójtowie, radni gminy Dąbrowa Białostocka, strażacy, dyrektorzy szkół, księża, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

Kamila Białomyzy

fot. Jarosław Stasiulewicz

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top