Jednogłośne absolutorium dla Starosty i Zarządu Powiatu

 
– Chciałbym bardzo Państwu podziękować. Jest to dla nas wszystkich paliwo do dalszej pracy i jasny sygnał, że akceptujecie kierunek, w którym zmierzamy. Dajecie zielone światło dla rozwoju powiatu sokólskiego – mówił  Piotr Rećko, Starosta Sokólski w trakcie  LVII sesji Rady Powiatu Sokólskiego, która odbyła się dziś na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Radni bowiem jednogłośnie udzielili absolutorium Piotrowi Rećko, Staroście Sokólskiemu oraz Zarządowi Powiatu Sokólskiego za rok 2021. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Sokólskiego za rok 2021 przedstawił Krzysztof Krasiński, Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego.

Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd Powiatu pozyskał ogromne kwoty środków zewnętrznych poprzez projekty współfinansowane z Unii Europejskiej i budżetu państwa, co należy niewątpliwie zaliczyć do sukcesów i dokonań minionego roku. W 2021 roku realizowane były projekty i inwestycje drogowe, które zostały szczegółowo przedstawione w Raporcie o stanie Powiatu Sokólskiego. 

Informację o stanie mienia powiatu sokólskiego za rok 2021 r. przedstawił Leszek Stankiewicz, dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

– Powiatowi Sokólskiemu przysługuje prawo do nieruchomości położonych na terenie powiatu sokólskiego o powierzchni około 130 ha, z czego około 106 ha stanowią grunty rolne, położone na terenie gminy Dąbrowa Białostocka (ok. 80 ha) oraz na terenie gminy Sokółka (ok. 26 ha), które pozostają w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych. Pozostałe grunty pozostają we władaniu Powiatu i naszych jednostek organizacyjnych. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności na rzecz Powiatu wyniosły w roku sprawozdawczym 560 116, 37 zł – wyjaśnił Leszek Stankiewicz.

Aleksy Oleksza, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sokólskiego zaznaczył, że owa Komisja Rewizyjna  po rozpatrzeniu stosownych sprawozdań finansowych i uchwał zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2021 i wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Sokólskiego absolutorium za rok 2021 przedstawił Tomasz Potapczyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Absolutorium dla Rady Powiatu Sokólskiego z kolei zreferował Łukasz Moździerski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

Projekt uchwały został pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Powiatu Sokólskiego. Wyniki głosowania nad absolutorium przedstawiają się następująco: 18głosów za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Staroście i Zarządowi Powiatu Sokólskiemu za rok 2021 r., nieobecna 1 osoba, Jarosław Hołownia.

Sylwia Matuk

fot. Mateusz Zalewski

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry