Jednogłośne wotum zaufania udzielone Zarządowi Powiatu Sokólskiego

Zarząd Powiatu Sokólskiego co roku, do 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Sokólskiego raport o stanie Powiatu. Dokument zawiera podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku 2021 w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. 

Raport o stanie Powiatu Sokólskiego, bo o nim mowa, przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej, szczegółowo zreferował Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

– Raport za rok 2021 jest podsumowaniem naszej rocznej pracy. Jak wszyscy Państwo wiecie,  realizujemy zadania o charakterze ponadgminnym, określone w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Główne grupy tematyczne dzielą się praktycznie tak, jak dzielą się wydziały w Starostwie Powiatowym. Raport o stanie Powiatu podzielono głównie na sfery inwestycyjne. Inwestowaliśmy w kapitał ludzki, ale również w te twarde przedsięwzięcia dotyczące całej infrastruktury – mówił Piotr Rećko. 

Podkreślał, że bez sprawnego zespołu, bez ludzi, którzy są zaangażowani w realizację tych wszystkich zadań, nie udałoby się tak wielu z nich zrealizować. 

– To dzięki mądremu podejściu do wszelkiego rodzaju przedsięwzięć i inwestycji jesteśmy w stanie poprawiać warunki życia w naszym powiecie. Możemy wspierać młodzież organizując im staże, przyznając stypendia i podnosić ich kwalifikacje. Możemy również wspierać tych najbardziej potrzebujących, czyli osoby niepełnosprawne. Rozwijamy i dajemy drugie życie miejscom, które znów mogą służyć społeczeństwu, np. budynek starej synagogi, gdzie utworzyliśmy ZAZ, czy obiekty, w których powstaną placówki opiekuńczo-wychowawcze – podsumował Starostwa.

Zaznaczył, że każdy z projektów, gdzie występuje zaangażowanie Regionalnego Programu Operacyjnego, realizowany był za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski. 

– Dziękuję zarządowi i Piotrowi Bujwickiemu, Prezesowi Grupy LGD Szlak Tatarski, który wspierał nas przy realizacji tych projektów. Inwestycje z poprzedniego roku jak i lat wcześniejszych pokazują jak ważna jest Lokalna Grupa Działania i jak istotne jest narzędzie pozyskiwania środków oraz jak dobrze jest, jeżeli możemy się komunikować z tą grupą – akcentował.

Po wyświetleniu i zreferowaniu prezentacji z Raportu, Katarzyna Nowak, Sekretarz Powiatu Sokólskiego, zreferowała projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

– Biorąc pod uwagę zakres zadań zrealizowanych przez Zarząd Powiatu Sokólskiego w roku 2021, co obrazuje przedstawiony raport o stanie Powiatu, jak najbardziej zasadne jest udzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu Sokólskiego za rok 2021 – powiedziała Sekretarz.

Wszystkie Komisje Rady Powiatu Sokólskiego pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Za jej przyjęciem zagłosowało jednogłośnie 18 radnych, nieobecna  była 1 osoba, Jarosław Hołownia. Uchwała została przyjęta. 

Krzysztof Krasiński, Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego, złożył gratulacje Piotrowi Rećko, Staroście i całemu Zarządowi Powiatu Sokólskiego. 

– Wielką radość sprawia nam wiadomość, że tyle inwestycji zostało zrealizowanych w 2021 r. Dziękuję Panu Staroście i wszystkim wydziałom Starostwa Powiatowego w Sokółce za pracę i działanie na rzecz poprawy warunków w powiecie sokólskim – zakończył. 

Sylwia Matuk

fot. Mateusz Zalewski

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry