Jeżeli będziemy stali w otwartości naszych przekonań, nasza kultura i wiara z nami zostanie

Wspomnienie św. proroka Eliasza jest corocznym świętem Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, zwanego małą Paschą. Przypada 2 sierpnia. Tego dnia wierni wspominają proroka, a wraz z nim historię swojej parafii.

W duchowym pouczeniu o. Adrian Charytoniuk, proboszcz parafii w Samogrodzie i Wierzchlesiu mówił, że prorok Eliasz wzywa nas do tego żeby nie być ludźmi, którzy odeszli od prawdziwego Boga, a pokłonili się temu co było modne i ciekawe, co przyszło z zewnątrz i zaraziło cały naród izraelski.- Prośmy dziś Boga, aby wzmocnił nas w tym, by i nasze życie, tutaj, mieszkańców tej ziemi, ziemi podlaskiej było wypełnione tym co otrzymaliśmy od przodków. Żeby zewnętrzne, wszelkiego rodzaju naleciałości nie zniszczyły naszej wspaniałej kultury i religii – modlił się o. Adrian.

Podczas uroczystej procesji wokół świątyni, poświęcone zostały dwie ikony, które zawieszone zostały na stałe, na zewnętrznych ścianach świątyni.

Wierni mogli również podziwiać nowo powstały mural, przedstawiający dawną, drewnianą świątynię pw. św. Proroka Eliasza z 1952 roku, która spłonęła doszczętnie w 1985 roku. Mural powstał na ścianie budynku parafii, obok świątyni.

W uroczystościach parafialnych w Jacznie wzięli udział: Jerzy Białomyzy, Wicestarosta Powiatu Sokólskiego, Artur Gajlewicz, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Andrzej Humienny, Wójt Gminy Nowy Dwór, Dariusz Wojtecki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, Paweł Piekarski, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze, Adam Wojteczko, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej oraz Andrzej Białomyzy, Prezes OSP w Jacznie.

Elżbieta Rapiej

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top