Już 30 lat owocnie promują dziedzictwo kulturowe

– Wszyscy swoją obecnością dajecie świadectwo tego, że kultura tatarska jest jednym z filarów wielokulturowego Podlasia. Jest również częścią dziedzictwa całej Rzeczpospolitej. Liczę, że wasza wola wsparcia działalności naszego stowarzyszenia nigdy nie zagaśnie – zwrócił się do zebranych Jan Adamowicz, prezes Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wczoraj, w Białymstoku, społeczność tatarska i jej sympatycy uczestniczyli w obchodach 30-lecia Związku Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej. Była to również niezwykła okazja do uhonorowania osiągnięć najbardziej aktywnych członków mniejszości tatarskiej, a także odświeżenia osobistych kontaktów pomiędzy członkami społeczności. Piotra Rećko, Starostę Sokólskiego, reprezentował Zbigniew Dębko, dyrektor Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

Jan Adamowicz, kontynuując przemówienie, przypominał wszystkim, że Związek Tatarów RP został oficjalnie reaktywowany 21 kwietnia 1992 r. Od trzydziestu lat jest kontynuatorem działalności organizacji tatarskich, jakie istniały przed 1939 r. Dzięki powołaniu związku grupa etniczna mogła zaistnieć w życiu publicznym w bardziej oficjalnej formie. Doskonałym dowodem na to jest fakt, że tematyka dotycząca Tatarów Polskich wciąż budzi zainteresowanie i jest przedmiotem wielu badań. Dzięki temu społeczeństwo polskiego kraju ma szansę poznać rzeczywisty obraz tradycji kulturowej ludności muzułmańskiej, od wieków zamieszkujących ziemie polskie. Wartości kulturowe pielęgnowane przez tę grupę etniczną, religijną są integralną częścią polskiej tradycji. 

– Zgodnie ze statutem, ideą ZTRP jest rozwój własnej tatarskiej kultury etnicznej w oparciu o istniejące tradycje. To także dążenie do poszanowania praw społeczności tatarskiej w razie ewentualnego zagrożenia, ale również integracja i konsolidacja ludności tatarskiej w Polsce. Niestety, utrzymanie naszej tożsamości staje się coraz większym wyzwaniem. Współczesny świat nie sprzyja jej zachowaniu. Szybkość życia, globalizacja, nowoczesne technologie, Internet, powodują, że zmieniają się nasze priorytety. Sposób myślenia naszych dziadków, czy rodziców wydaje się czymś odległym, niezrozumiałym i dla wielu nieciekawym. Żyjemy w trudnych czasach, w których wspólnota sama w sobie jest wartością, dlatego szanujmy siebie, niezależnie od wielu różnic, łączy nas to, że jesteśmy Tatarami, spadkobiercami 600-letniej tradycji – z zadumą przyznał prezes związku. 

Gratulacjom i przemówieniom nie było końca. Licznie zgromadzeni goście podkreślali, jak ważne jest istnienie społeczności tatarskiej w polskim społeczeństwie.

– Niech nic nie przygasi radości i świadomości tego, co państwo przez te 30 lat osiągnęli. Cieszę się, że społeczność tatarska w Polsce jest coraz liczniejsza. Życzę,  aby problemy z jakimi borykacie się dzięki sile jednoczącej Związek Tatarów RP, zostały rozwiązane. Żeby społeczność tatarska w jedności ubogacała naszą kulturę, tradycję, żeby wzajemne relacje się przenikały – zaznaczył Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski wręczając jednocześnie na ręce prezesa ZTRP jubileuszowy grawerton.

Katarzyna Korycka z biura Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, reprezentująca Marszałka Artura Kosickiego, odczytała list skierowany do uczestników jubileuszu. W liście Kosicki podziękował społeczności stowarzyszenia za owocne promowanie dziedzictwa kulturowego. Podkreślił, że liczne wydarzenia organizowane prze związek w znakomity sposób ubogacają wizerunek kulturowy województwa podlaskiego i pozytywnie kreują jego obraz w całej Polsce oraz poza jej granicami. 

– Ponad połowa okresu istnienia Rzeczpospolitej Polskiej jest uświetniona Waszą obecnością na tych ziemiach. Udowodniliście, że jesteście nieodrodnymi synami tej ziemi. Wielokrotnie udowadnialiście, że jesteście najwierniejszym wojskiem Rzeczpospolitej. Stawaliście w jej obronie zawsze kiedy trzeba było. Dziękujemy za waszą obecność, za wasz wkład w naszą kulturę i za wszystko co zrobiliście dla naszej wspólnej ojczyzny – zwrócił się do zebranych w imieniu Piotra Rećko, Starosty Sokólskiego, Zbigniew Dębko.

Wręczył na ręce Jana Adamowicza pamiątkowy grawerton, jako podziękowanie za ogromny wkład jaki wnosi społeczność tatarska w polskie dziedzictwo.

– Droga rodzino tatarska. Z okazji dzisiejszego święta, święta tatarskiego, życzę całemu związkowi dalszych, dobrych działań i pomyślnych perspektyw. Tatarzy Polscy to przede wszystkim Polacy. To nasza etniczność i wyjątkowość ukształtowała także część kultury polskiej. To my jako Muzułmanie, jako Tatarzy pielęgnujemy naszą religię jaką jest islam, naszą odrębność jako kulturę tatarską – mówił Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego. 

Róża Chazbijewicz, prezes Fundacji Tatarskiej Towarzystwo Kulturalne zaznaczyła, że te trzydzieści lat to trud, wysiłek i ogromna praca wykonana dla Tatarów, szczególnie tych mieszkających w Polsce. 

– Osobiście wierzę, że odbudujemy się jako społeczność tatarska w Polsce i zjednoczymy we wspólnej drodze do jedności i zgody, a każdy z nas będzie czuł w swoim sercu naszą tatarską wspólnotę – zakończyła.

Po licznych przemówieniach, rada centralna ZTRP uhonorowała osoby zasłużone dla mniejszości etnicznej polskich Tatarów. Zakończeniem uroczystości był tradycyjny Tatarski Bal, który rozpoczął wspólny taniec Haytarm prowadzony przez oba Zespoły Buńczuk.

Wydarzenie odbyło się dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uroczystość została objęta honorowymi patronatami: Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego.

Sylwia Matuk

Fot. Mateusz Matyszczyk

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top