Kolejne wsparcie dla naszego szpitala

– Sokólski szpital był i zawsze będzie dla nas ważny. Będziemy wspierać jego pracę na każdym możliwym poziomie. Chociażby poprzez przekazywanie profesjonalnego sprzętu – podkreślił Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce doszło do podpisania umowy użyczenia sprzętu pomiędzy Powiatem Sokólskim, reprezentowanym przez Piotra Rećko, Starostę Sokólskiego i Jerzego Białomyzego, Wicestarostę Sokólskiego a Jerzym Kułakowskim, dyrektorem SPZOZ w Sokółce.

– W związku z rozszerzeniem działalności oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej złożyliśmy do Zarządu Powiatu Sokólskiego wniosek o zakup narzędzi artroskopowych oraz ortopedycznych. Właśnie część z nich do nas trafiła – z nieukrywaną radością mówił Jerzy Kułakowski, dyrektor SPZOZ w Sokółce.

Mowa o nowych i sprawnych narzędziach artroskopowych i ortopedycznych użyczanych na czas nieokreślony. Znalazły się w nich między innymi: zgryzaki i haczyki artroskopowe, dłuta do mikro złamań, narzędzia do przeszywania tkanek miękkich w artroskopii barku i kolana i wiele innych.Wartość brutto przekazanego sprzętu to 108 055,08 zł.

Sylwia Matuk

fot. Wydział Promocji

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top