Kolejne wsparcie trafi do dwóch ochotniczych jednostek straży pożarnej z powiatu sokólskiego

– Mamy dziś kilka ważnych dla Powiatu Sokólskiego wydarzeń. Jednym z nich jest kolejny etap wspierania Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym celu podpisujemy umowy z OSP Jacowlany i OSP Janów na przekazanie im niezbędnych sprzętów do ratowania mienia i zdrowia ludzkiego i zapewnienia sprawnego działania – wyjaśnił Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

Obrady LXXXIII Sesji Rady Powiatu Sokólskiego rozpoczęły się dziś trochę inaczej niż zwykle, a mianowicie od podpisania umów z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Janowie i Jacowlanach. Do pierwszej z nich trafiło dofinasowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 100 000 zł. Z kolei druhowie z Jacowlan otrzymali zestaw kamery termowizyjnej Bullard TXS Truck.

– W imieniu Powiatu Sokólskiego, jak również swoim, jako prezesa Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Sokólskiego z całego serca dziękuję wójtowi gminy Janów, Jerzemu Pogorzelskiemu za otwarty umysł i determinację w działaniu. Był taki moment, kiedy więcej argumentów przemawiało za niekupowaniem wozu strażackiego, ale to właśnie wójt podjął decyzję o tym, że zmierzamy dalej w kierunku realizacji tego działania. Postawił pan na bezpieczeństwo mieszkańców Janowa i nie tylko, bo strażacy z tej gminy biorą udział w akcjach na terenie całego powiatu – dziękował Starosta.

Słowa wdzięczności i uznania skierował również do Tomasza Krasowskiego, wiceprezesa Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Sokólskiego za jego zaangażowanie i siłę napędową w całym tym procesie.

– Mamy jeszcze dobrego ducha, Bożenę Jelską – Jaroś, która wspiera, koordynuje i zawsze jest przy wszelkiego rodzaju działaniach, w szczególności tych dotyczących Janowa. Z całego serca dziękuję, bo bez tej współpracy niczego byśmy nie osiągnęli – dodał Gospodarz Powiatu.

Po dopełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy na dofinansowanie zakupu nowego wozu głos zabrał Tomasz Krasowski dziękując Staroście Sokólskiemu i radnym, za to że przychylili się do prośby druhów z Janowa. Bo, jak podkreślił bez tych środków zakup samochodu nie byłby możliwy.

Do podziękowań dołączył również Jerzy Pogorzelski, wójt gminy Janów podkreślając, że wsparcie które otrzymali, nie jest pierwszym ze strony Powiatu Sokólskiego.

– Tylko te akurat jest bardzo znaczące, bo wynosi aż 100 000 zł. Gdyby nie tak olbrzymie dofinansowanie, nie zdecydowalibyśmy się na przekazanie reszty środków z budżetu gminy. Dziękuję i liczę na dalszą, bardzo dobrą współpracę – nie krył wdzięczności Jerzy Pogorzelski.

To nie koniec dobrych informacji. Bo, również druhowie z OSP Jacowlany doczekali się nowego sprzętu. W ich posiadanie trafiła właśnie kamera termowizyjna wraz z całym osprzętem.

– W imieniu swoim i druhów z Jacowlan dziękuję całemu zarządowi i Staroście Sokólskiemu za wsparcie naszej jednostki. Kamera, którą właśnie otrzymaliśmy bardzo ułatwi nam pracę przy pożarach, w szczególności wtedy kiedy musimy zabezpieczyć i znaleźć poszkodowanych – dziękował Adam Fiedorowicz, prezes OSP Jacowlany.

Tu Piotr Rećko zwrócił się do radnych mówiąc, że to dzięki ich zaangażowaniu i hojności kolejny sprzęt trafił w ręce Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego terenu.

– W województwie nie ma drugiego, takiego powiatu, który na tak wysokim poziomie wspiera ochotnicze jednostki.  Jesteśmy liderem w tym działaniu, a to dlatego, że czujemy taką potrzebę i obowiązek pomocy – z pełną świadomością Starosta.

Krzysztof Krasiński, Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego także pogratulował jednostkom nowe sprzętu, życząc tym samym, aby musiał być jak najrzadziej używany.

Sylwia Matuk

Fot. Marcin Pogorzelski

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top