Koło Gospodyń Wiejskich w Łapiczach wzięło udział w warsztatach

KGW w Łapiczach Łapiczanki w dniu  15.06.21r robiło  tradycyjną  domową kiełbasę.

Warsztaty odbyły się   Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych,  działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.  Celem  warsztatów jest rozpowszechnianie wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego, wiedzy na temat przetwórstwa surowców rolnych z własnych gospodarstw, na małą skalę oraz promowanie krótkich łańcuchów dostaw oraz przetwórstwo na małą skalę, które jest  szansą dla niewielkich producentów rolnych.

Warsztaty są skierowane do mieszkańców obszaru woj. podlaskiego będących rolnikami, domownikami gospodarstw rolnych, wytwórcami produktu regionalnego, gospodyń domowych. Nasz region słynie z doskonałych wyrobów wędliniarskich i tę tradycję chcemy kontynuować przez promowanie lokalnych, sprawdzonych  produktów oraz wytwórców.

Na warsztatach poruszane  były   tematy:

  • przetwórstwo surowców rolnych na przykładzie przetwórstwa mięsa, owoców i warzyw oraz surowców takich jak jaja, mąka.
  • produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach RHD bądź MLO
  • produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia roślinnego w ramach RHD
  • krótkie łańcuchy dostaw

Podczas warsztatów uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności odnośnie wytwarzania wędzonek, soków oraz różnego rodzaju ciast. Warsztaty odbyły się w grupach 10 osobowych. Mogliśmy się pochwalić własnoręcznie wykonaną białą parzoną kiełbasą, której degustacji byli poddani jej wytwórcy oraz członkowie rodzin uczestników warsztatów, ponieważ każdy z uczestników warsztatów wytworzoną własną wędlinę otrzymał w celach degustacji do domu.  Po raz pierwszy ten rodzaj warsztatu cieszył się popularnością wśród mężczyzn, ponieważ zgłosiło się aż czterech!.  Dzięki uprzejmości Powiatu Sokólskiego uczestnicy warsztatów mieli zapewniony transport na warsztaty, co było pierwszą formą wsparcia dla KGW w Łapiczach.  W planach KGW w Łapiczach Łapiczanki jest kontynuacja  działań w kierunku podniesienia wiedzy oraz świadomości w zakresie zdrowego stylu życia, ochrony środowiska oraz edukacji.

Podtrzymywanie rodzimych tradycji oraz promowanie regionu stanowi jeden z priorytetów działań KGW w Łapiczach „Łapiczanki” w ten sposób przyczyniamy się do kultywowania tradycji kulinarnych i kulturowych naszego regionu, dbałości o dziedzictwo Ziemi Sokólskiej.

Mamy zaplanowane na 06.07.21 w ramach Pierwszej Podlaskiej Akademii Serowarskiej pokazy oraz konkurs dot.: domowego wyrobu serów, na który już zapraszamy do wspólnych działań i zabawy.

Z pozdrowieniami

KGW w Łapiczach Łapiczanki

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top