Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Sokółce (ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8) w Punkcie Obsługi Klienta stanowisko nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, w terminie do dnia 6 czerwca 2023 r. lub przesłać poczta na adres: Starostwo Powiatowe w Sokółce ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce”.

Decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Sokółce.

https://bip-stsokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/nabornawolnestanowiska/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-sokolce.html

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top