,, Kraina Czterech Kultur ” ponownie w Szudziałowie

– Podczas spotkań, które odbyły się w poprzedniej edycji, czyli dziesięciu spotkań na terenie Powiatu Sokólskiego została przeprowadzona analiza SWOT, a z nią mocne i słabe strony obszaru LGD ”Kraina Czterech Kultur” oraz jakie są jego szanse i zagrożenia – mówił wczoraj Daniel Supronik w Szudziałowie.

Jednym z wyciągniętych wniosków dla LGD po pierwszej turze spotkań jest korzystne położenie geograficzne na głównym szlaku transportowym o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Kolejnym spostrzeżeniem jest wielokulturowość naszego regionu, tradycje, zabytki, walory krajobrazowe oraz tereny zielone. Również posiadanie bogatych zasobów przyrodniczych, naturalnych, zasobów leśnych oraz dobrze rozwiniętej sieci szkół jest mocną stroną obszaru LGD.

Słabe strony rejonu działania LGD ”Krainy Czterech Kultur ” to w niskim stopniu rozwinięte budownictwo mieszkaniowe, niewielki udział przedsiębiorców przy dostosowaniu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy. To także niewielka ilość placówek opiekuńczo – wychowawczych, domów pomocy społecznej, miejsc wypoczynku i spotkań. – Powinniśmy wykorzystać walory obszaru LGD a pozyskanymi środkami wyposażyć istniejące i tworzyć kolejne – kontynuował.

Elżbieta Rapiej

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top