Mamy to!!!

Powiatowi Sokólskiemu dzięki udziale w unijnym konkursie „Cyfrowy Powiat” przyznano dofinansowanie w wysokości 197 649 zł. Środki te umożliwią wdrożenie nowoczesnych i bezpiecznych narzędzi informatycznych.

– Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Celem projektu jest zatem zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej oraz świadczenie i realizacja coraz szerszego zakresu usług publicznych na drodze teleinformatycznej. Aby realizacja powyższego była możliwa należy usprzętowić instytucje samorządowe w nowoczesny sprzęt zapewniający bezpieczeństwo danych – podkreśliła Joanna Eliza Bieszczad, koordynator projektu.

„Cyfrowy Powiat” to konkurs grantowy dedykowany wyłącznie powiatom. Można w nim było wnioskować o dofinansowanie w kwocie od 100 tys. do 350 tys. zł. Powiat Sokólski otrzymał dofinansowanie w wysokości 197 649 zł.

– Biorąc pod uwagę rozwój technologii i cyfryzacji oraz stale zwiększający się poziom cyfryzacji społeczeństwa niezbędnym jest doposażenie urzędów administracji publicznej w sprzęt i systemy zapewniające bezproblemowe korzystanie z oferowanych usług – dodał Krzysztof Kamiński, kierownik Referatu Informatyzacji w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

Powiat Sokólski w 2021 r. zakończył realizację projektu „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego”, którego rezultatem były min. uruchomione e-usługi. Był to początek wprowadzania cyfrowych i informatycznych zmian.

– Zakupione laptopy posłużą do zapewnienia pracy w trybie zdalnym, urządzenie wielofunkcyjne posłuży do digitalizacji dokumentów urzędu, serwer Nas wraz z oprogramowaniem do backupu będzie służył do pełnego zabezpieczenia danych z serwerów funkcjonujących w Starostwie Powiatowym w Sokółce. Oprogramowanie Rodocrypt ma na celu zabezpieczenie wewnętrznej i zewnętrznej korespondencji email wraz z zastosowaniem mechanizmów szyfrowania danych osobowych technologią END-to-END zintegrowanym z klientem pocztowym. Oprogramowanie posłuży do pracy i pomocy zdalnej oraz przeprowadzania zdalnych szkoleń z cyberbezpieczeństwa, a także opracowanie dokumentów dla pracowników Urzędu z bezpiecznego korzystania z poczty email. Efektem wprowadzonych zabezpieczeń jest podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych – wymienił Krzysztof Kamiński.

W ramach projektu kupione zostaną: stacje robocze, urządzenia wielofunkcyjne służące do digitalizacji dokumentów, serwer NAS wraz z dyskami, oprogramowanie do Backupu, oprogramowanie RODOCrypt.

Sylwia Matuk

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top