Młodzież wybrała Radę Internatu

Wychowankowie SOSW wiedzą, co to głosowanie. 27 września wybrali Młodzieżową Radę Internatu

Wszystko było tak, jak na prawdziwych wyborach: uczniom przedstawiono porządek zebrania i regulamin, a także objaśniono zasady głosowania. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów oraz liczeniem głosów czuwała Komisja Wyborcza i Komisja Skrutacyjna. Kandydaci jeszcze przed głosowaniem przygotowali swoje plakaty wyborcze, a potem prezentowali je młodym wyborcom.

Głosowało 26 osób. Członkami Młodzieżowej Rady Internatu w kadencji 2022/2023 zostali: Mirosław, Agnieszka M., Zofia, Natalia i Agnieszka U. Gratulujemy!

Opiekunami MRI zostały panie Zyta Biernacka i Beata Żółtko.

Kampanię wyborczą oraz głosowanie przygotowały i przeprowadziły pani Beata Boguszewska i pani Beata Żółtko.

Opr. Kamila Białomyzy

Fot. SOSW

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top