Młodzież z Powiatu Sokólskiego bogatsza o nowe doświadczenia zawodowe

       Dnia 16 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół Rolniczych odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. ,, Uczniowie ZSR w Sokółce mobilni w Europie” oraz uroczyste otwarcie pracowni zawodowych wyposażonych w ramach projektu pn.,, Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” realizowanego przez Powiat Sokólski.

      Dyrektor Zespołu Szkół w Sokółce pani Anna Dorota Cilulko powitała zaproszonych gości a w szczególności panią Bożenę Jolantę Jelską-Jaroś, członka Zarządu Powiatu Sokólskiego, panią Katarzynę Nowak sekretarz Starostwa Powiatowego w Sokółce, panią Małgorzatę Ejsmont dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce oraz dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce pana .Grzegorza Pula.

     Na sali obecna była młodzież, która uczestniczyła w I projekcie. To 84 osobowa grupa z Technikum nr 2 w Sokółce, która wraz z opiekunami odbywała 2 wyjazdy, 2 mobilności do Grecji, w celu odbycia praktyk zawodowych. Wszyscy praktyki zaliczyli, a dziś otrzymali certyfikaty . Projekt ten odbywał się z Programu Operacyjnego ,,Wiedza, Edukacja i Rozwój” z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. II podsumowywany dziś projekt, był realizowany przez Powiat Sokolski ,,Rozwój Infrastruktury Edukacyjno – Szkoleniowej w Powiecie Sokólskim. Zespół Szkół w Sokółce występował w roli beneficjenta. Pani dyrektor Cilulko stwierdziła, że ,, Było to przedsięwzięcie bardzo znaczące dla naszej szkoły , podnoszący jakość kształcenia, prestiż. Ten projekt daje możliwość lepszego kształcenia zawodowego, rozwijania różnorodnych umiejętności i pracy dla uczniów i nauczycieli, w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne”.

     Pani dyrektor złożyła podziękowania Powiatowi Sokólskiemu za wsparcie finansowe przy powstaniu siłowni zewnętrznej, z której młodzież już korzysta. Po części podsumowującej i artystycznej zaproszeni goście przecięli wstęgę i zwiedzali nowe pracownie szkolne.

Oprac: Elżbieta Rapiej

Fot: Elżbieta Rapiej, ZSR w Sokółce

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top